Taloudellinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

Taloudellinen vastuullisuus on näkökulma, joka nostetaan kaikkein vahvimmin esiin, kun julkisia hankintoja johdetaan Suomessa (LINKKI: https://www.hankintakeino.fi/fi/tilanne-suomessa/strateginen-johtaminen-hankinnoissa).  Taloudellinen vastuullisuus voidaan mieltää lyhytnäköisesti markkinoiden edullisimpien tuotteiden ostamiseksi. 

Kestävä julkinen taloudenpito vaatii kuitenkin laajempien näkökulmien huomioimista: hankintojen tarveharkintaa, elinkaarikustannusten huomioimista, kokonaistaloudellisuutta koko organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä hankintojen vaikuttavuusperustaisuutta eli kykyä vastata olemassa olevaan tarpeeseen. 

Lisäksi julkisten hankintojen taloudellisesti kestävä toteutus voi tarkoittaa tehokkaita ja suunnitelmallisia hankintaprosesseja sekä markkinoiden toiminnan parantamista esimerkiksi avoimen viestinnän ja vuoropuhelun kautta. Tyypillisiä hankintojen johtamiseen liittyviä taloudellisen kestävyyden linjauksia ovat: 

  • Hankintojen tarveharkinta ja kustannustehokas toteutus 

  • Elinkaarikustannusten ja kokonaistaloudellisuuden huomioiminen päätöksenteossa 

  • Kilpailuolosuhteiden ja markkinavuoropuhelun edistäminen 

  • Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta