Sosiaalinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen kestävyys voi näkyä hankinnoissa hyvin eri tavoin hankinnasta riippuen. Esimerkiksi kotimaisissa palveluhankinnoissa kyse voi olla osatyökykyisten työllistymisen tai PK-yrittäjyyden edistämisestä. Rakennusurakoissa taas etusijalle voi nousta estettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvien näkökohtien laaja huomioiminen. 

Usein tuotteita kuitenkin hankitaan kansainvälisiltä markkinoilta ja myös maista, joissa elää paljon haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Tällöin tuotteiden jäljitettävyys, reilu kauppa sekä työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen nousevat etualalla. 

Vaikka mahdollisuuksia olisi periaatteessa runsaasti, sosiaalisen vastuullisuuden teemat näkyvät julkisten hankintojen johtamisessa usein muita näkökulmia vähemmän ( https://www.hankintakeino.fi/fi/tilanne-suomessa/strateginen-johtaminen-hankinnoissa). Mahdollisia sosiaalisen kestävyyden linjauksia julkisille hankinnoille ovat: 

  • Sosiaalisten oikeuksien sekä työelämän perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien noudattaminen 

  • Eettisyys ja reilu kauppa  

  • Esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen  

  • Hankinnoilla työllistäminen ja esimerkiksi osatyökykyisten työmahdollisuuksien lisääminen 

  • PK-yritysten tukeminen 

  • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen