Innovaatioiden edistäminen julkisissa hankinnoissa

HUOM. Linkitetään innovatiivisiin hankintoihin liittyvät materiaalit sivuille: https://www.hankintakeino.fi/fi/hankintaosaamisen-kehittaminen/miten-tehda-kestava-ja-innovatiivinen-hankinta/miten-tehda-innovatiivinen-hankinta

Hallitusohjelmassa (https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma) on asetettu tavoitteeksi nostaa innovatiivisten hankintojen osuus 10 prosenttiin julkisista hankinnoista hallituskauden loppuun mennessä. Kun hankinnan kohde on innovatiivinen, kohdistuu hankinta kokonaan uuteen tai aiemmasta merkittävästi paranneltuun tuotteeseen tai palveluun. 

Hankintaprosessiin kohdistuva innovatiivisuus taas ilmenee uudenlaisina käytäntöinä hankinnan suunnittelussa, itse hankintamenettelyn läpiviennissä tai hankinnan kohteen käyttöönotossa. Lisäksi hankintayksikkö voi sisällyttää sopimuskaudelle innovatiivisuuteen kannustavia elementtejä. 

Innovatiivisten hankintojen edistämisen haasteena on, että innovatiivisuus voi tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita eri yhteyksissä. Innovatiivisuus ei olekaan välttämättä itseisarvo, vaan keskeistä on mahdollistaa uudet ratkaisut ja prosessit kestävyystavoitteiden toteuttamiseksi. 

Yksi mahdollisuus on esimerkiksi linjata, että innovaatiopotentiaali arvioidaan aina, kun hankinnan valmisteluvaiheessa tunnistetaan hankinnan pitävän sisällään innovatiivista potentiaalia joko tilaajan ja/tai toimittajan toiminnan suhteen. Lisää hankintojen innovaatiopotentiaalin arvioinnista voi lukea täältä  ja innovatiivisista hankinnoista laajemmin taas täältä.  

Innovatiivisten hankintojen ja hankintaprosessien käyttöön voi kannustaa strategiassa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:   

  • Nykyisten tuotteiden, palveluiden ja palveluntarjoajien toiminnassa on haasteita 

  • Markkinoille on syntynyt uusia, laadullisesti parempia ja/tai kustannustehokkaampia tapoja vastata organisaation tarpeisiin 

  • Organisaatio tarvitsee myös ulkopuolisia resursseja haasteensa ratkaisemiseksi. Tällöin voidaan ottaa käyttöön innovatiivisia sopimus- ja toteutusmalleja kuten allianssimalli. 

  • Organisaation tehtävissä, toimintaympäristössä tai palvelujärjestelmissä tapahtuneet muutokset kannustavat uusien ratkaisujen etsimiseen