Ekologinen kestävyys julkisissa hankinnoissa

Suomen keskeiset ympäristöhaasteet liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan, mutta myös luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen, vesistöjen rehevöitymiseen sekä kaikkiaan liian suureksi paisuneeseen luonnonvarojen kulutukseen (ks. esim. Berg et al. 2019 tai Lyytimäki et al. 2019). Ekologisen kestävyyden osalta hankintastrategiaan voidaan nostaa esimerkiksi:  

  • Ilmastonmuutoksen torjuminen ja hiilineutraalius  

  • Resurssiviisaus, energian ja materiaalien käytön tehostaminen, jätteen synnyn ehkäisy ja kiertotalous 

  • Luonnon monimuotoisuuden tukeminen 

  • Vesistöjen rehevöitymisen ehkäisy  

  • Haitallisimpien aineiden vähentäminen ympäristöstä