Hankintojen hiilijalanjälkianalyysi

Hankintojen hiilijalanjälkeä voidaan analysoida joko teettämällä organisaation hankintojen hiilijalanjäljen laskenta asiantuntijaorganisaatiolla tai käyttämällä soveltuvia laskentatyövälineitä tai laskureita. Hiilijalanjäljen laskenta perustuu käytetyn laskentamallin mukaisiin eri tuoteryhmille muodostettuihin kasvihuonekaasupäästökertoimiin ja hankintojen volyymitietoihin. 

Hanselin Hankintapulssi-työkalun hiilijalanjälkianalyysi on Hankintapulssin erilliselle hiilijalanjälkivälilehdelle koottu tieto siitä, mistä tuoteryhmistä aiheutuu yleisesti eniten kasvihuonekaasupäästöjä. Tiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen laskemiin tuoteryhmäkohtaisiin päästökertoimiin sekä kyseisen tuoteryhmän hankintavolyymitietoihin Hankintapulssissa. On tärkeää huomata, että Hankintapulssin luvut antavat tietoa yleisellä tasolla tuoteryhmän päästöistä. Ne eivät siis kerro yksittäisen organisaation yksittäisen hankinnan kasvihuonekaasupäästötietoja.