Name
Juho
Pursimo

Titteli
Analyytikko

Yhteystiedot
Sähköposti
juho.pursimo@hansel.fi
Puhelinnumero
0294 444 272

Vahvuudet

Data ja analytiikka, elinkaarikustannuslaskenta

Keinolaisen kommentti

Vinkkini hankintaorganisaatiolle on, että hankintatoimen analytiikassa pienilläkin teoilla voi olla suuret vaiku-tukset. Analytiikkatoiminto osana hankintatoimen mittaamista, seurantaa ja kehittämistä kannattaa aloittaa yksinkertaisista asioista ja kehittää analytiikkaa vähitellen kunnianhimoisemmaksi. Analytiikka pelkän analytii-kan vuoksi ei ole järkevää – analytiikka on hankintatoimen tukifunktio, joka etsii vastauksia vaikeisiin kysy-myksiin ja ongelmiin, joita pitää ensin osata määritellä.