Hankintaluotsi

Hankintaluotsi-palvelu on hankintojen strategisen suunnittelun apuväline. Palvelussa hyödynnetään julkisten API-rajapintojen avulla saatavaa tietoa hankintasuunnittelun tueksi. Hankintaorganisaatio voi järjestelmässä esimerkiksi osallistaa johtoaan tai eri sidosryhmiään hankintalinjausten arviointiin tai hankintatoimenpiteiden ideointiin. Luotsityöskentelyn avulla organisaatio luo hankintojen toteutussuunnitelman, jonka kautta strategiset hankinnat ja hankintatavoitteet on mahdollista toiminnallistaa. Yksittäisen hankinnan suunniteltuja toimenpiteitä ja toteutuneita toimenpiteitä on myös mahdollisuus arvioida työvälineen avulla jälkikäteen ja parhaimpia hankintatapauksia on mahdollisuus jakaa ns. benchmarking- (esikuva) tietona muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi. Hankintaluotsia pilotoitiin osana KEINO-akatemiaa vuosina 2019-2020 ja siitä on tulossa ilmainen ja avoin palvelu julkiselle sektorille osana koko julkisen sektorin käyttämää Hilma-palvelua.