Toiminnallistamisen välineitä

Strategisten linjausten toiminnallistamisen välineinä voidaan hyödyntää erilaisia tiekarttoja ja toimenpidesuunnitelmia. Niiden laatiminen on erityisen hyödyllistä, jos suunnitelmat pystytään työstämään riittävän yksityiskohtaiselle tasolle. Tärkeää olisi esimerkiksi määrittää jokaisen toimenpiteen kohdalla, miten asia tehdään, kuka sen tekee, missä aikataulussa ja minkälaisen yhteistyökuvion osana. Myös päätöksenteko- ja valmisteluprosessit olisi hyvä miettiä valmiiksi – samoin se, milloin ja millä tavoin asian edistymistä seurataan. Toisin sanoen: toimenpidesuunnitelmasta tai tiekartasta kannattaa tehdä operatiivisen tai taktisen tason asiakirja – ei strategisen tason asiakirja tai pelkkä toimenpiteiden listaus.

Esimerkkejä hankintojen toiminnallistamisen välineistä ovat esim. seuraavat työkalut:

Hankintaluotsi | Hansel 

Tulevaisuuspolku | Kuntaliitto