Hankintaosaamisen johtaminen ja kehittäminen

Onnistuneiden julkisten hankintojen tekeminen ja johtaminen vaatii monenlaista osaamista.

Hankintaosaamisen kehittämistä voi tehdä yksilö-, toimintayksikkö- tai organisaatiotasolla. Kun hyödynnetään yhtenäistä tapaa tunnistaa ja kehittää hankintaosaamista, helpottaa se tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista ja soveltamista.

Hankintoihin liittyvää osaamista voidaan jaotella nimenomaan hankintoihin liittyviin pätevyyksiin kuten hankintojen valmistelun, toteutuksen ja sopimushallinnan osaamiseen sekä yleisiin projektinhallinta- ja tiimityötaitoihin.

Euroopan komissio on kehittänyt hankintaosaamisen tunnistamisen ja kehittämiseen Procur EU -työkalun, jota Keino-osaamiskeskuksessa on hyödynnetty osaamisen osa-alueiden määrittelyssä.  

Hankintaosaamisen englanninkielinen arviointityökalu ProCur EU

Valtiovarainministeriö laatii työkalusta kansallisen version vuoden 2021 aikana osana Hankinta-Suomi-työtä.

Lisää hankintaosaamisen osa-alueista ja kehittämisestä löytyy lisätietoa seuraavasta sivustokokonaisuudestamme: 

Hankintaosaamisen kehittäminen