Hankintoja ohjaavan strategian toiminnallistaminen

""

Hankintastrategian toiminnallistaminen on kaikkea sitä, mitä tarvitaan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Toiminnallistamisessa on oleellista miettiä esimerkiksi, minkä asian tulee tapahtua, ennen kuin jokin toinen asia voi toteutua. Siksi toiminnallistamisen prosessi on räätälöitävä juuri oman organisaation nykytilanteeseen, resursseihin, toiminta- ja päätöksentekotapoihin sopivaksi. 

Toiminnallistaminen tarkoittaa erilaisia toimia organisaation eri osissa. Erilasia tapoja tarkastella toiminnallistamista ovat:

Näitä kaikkia on suositeltavaa käyttää samanaikaisesti.

Toiminnallistaminen vaatii aikaa ja niin organisaation omien kuin ulkoistenkin sidosryhmien kuuntelemista. Kyse on aktiivisesta, kehittävästä yhteistyöstä, jossa ollaan valmiita muuttamaan suunnitelmia etenemisestä. Parhaimmillaan toiminnallistaminen onkin jatkuvaa arjessa tekemistä ketterän kehityksen oppien mukaisesti.

Voit ladata hankintojen johtamisen ja kehittämisen sivustosisällön laitteellesi alla olevasta linkistä. Hankintoja ohjaavan strategian toiminnallistaminen -osion löydät sivuilta 48-64.

Julkisten hankintojen johtamisen ja kehittämisen perustietopaketti (pdf)