Hankintoja ohjaavan strategian toiminnallistaminen

Hankintastrategian toiminnallistaminen on kaikkea sitä, mitä tarvitaan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Toiminnallistamisen yhteydessä vastataan siis erityisesti miten-, milloin- ja kuka-kysymyksiin. Toiminnallistamisessa on oleellista miettiä esimerkiksi, minkä asian tulee tapahtua ennen kuin jokin toinen asia voi toteutua. Siksi toiminnallistamisen prosessi on räätälöitävä juuri oman organisaation nykytilanteeseen, resursseihin, toiminta- ja päätöksentekotapoihin sopivaksi.  

Toiminnallistaminen vaatii aikaa ja sekä organisaation omien että ulkoisten sidosryhmien kuuntelemista. Kuunteleminen tarkoittaa aktiivista, kehittävää yhteistyötä, jossa ollaan valmiita muuttamaan suunnitelmia etenemisestä. Parhaimmillaan toiminnallistaminen onkin jatkuvaa arjessa tekemistä ketterän kehityksen oppien mukaisesti. 

Toiminnallistaminen vaatii erilaisia toimia organisaation eri osissa. Yksi tapa hahmottaa vastuunjakoa ja keskinäistä yhteistyötä on jaottelu toiminnallistamisen kolmeen hierarkiseen tasoon: strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen.  Toinen tapa hahmottaa toiminnallistamistamisen kokonaisuutta on jaotella sen pääasiallisten sisältöjen mukaan muutosjohtamiseen, osaamisenkehittämiseen ja viestintään. Kolmas tapa hahmottaa toiminnallistamista on ajallinen hahmottaminen tiekartan tai toimeenpanosuunnitelman muodossa. Näitä kaikki on suositeltavaa käyttää samanaikaisesti. 

Toiminnallistaminen organisaation eri tasoilla

Hankintojen toiminnallistamisen muutosjohtaminen