Hankintojen johtaminen ja kehittäminen pähkinänkuoressa

""

Strategia antaa toiminnalle suunnan ja merkityksen sekä auttaa asettamaan tärkeät asiat etualalle. Strategian tavoitteena on määrittää selkeästi, mitä pitää tehdä, ja miten tulee toimia, jotta omat resurssit huomioiden päästään haluttuihin tavoitteisiin. Strategiassa määritellään siis tavoitteet ja niiden saavuttamisen tapa ja aikataulu. Lisäksi sovitaan, miten tavoitteiden saavuttaminen voidaan todeta.

KEINOn tekemän Strateginen hankinta Suomessa 2018 -kyselyn perusteella monilla julkisilla organisaatioilla on kyllä esimerkiksi hankintoja koskeva strategia, linjaus tai vastaava, mutta linjausten toteutumista seurataan säännöllisesti vain neljäsosassa organisaatioita. Samoin vain noin neljänneksellä on tiekartta tai muu suunnitelma linjausten toteutukselle.

Miten hankintojen johtaminen ja kehittäminen kannattaa aloittaa? Tärkein ensiaskel on realistinen nykytilanteen hahmottaminen. Lisäksi on keskeistä aikatauluttaa tavoitteet ja pilkkoa ne toteuttamiskelpoisiksi osakokonaisuuksiksi. Näille osakokonaisuuksille tulisi määritellä selkeä vastuunjako ja seurannan tapa. Työlle kannattaa varata riittävästi aikaa ja ottaa suunnitteluun mukaan monipuolisesti eri tahoja.

Voit ladata hankintojen johtamisen ja kehittämisen sivustosisällön laitteellesi alla olevasta linkistä. Hankintojen johtaminen ja kehittäminen pähkinänkuoressa -osion löydät sivuilta 3-21.

Julkisten hankintojen johtamisen ja kehittämisen perustietopaketti (pdf)

Esimerkkejä:

Kaupungin hankintaohjelman laatiminen ja sen toiminnallistaminen - Case Kemin kaupunki

Mistä hankintoja ohjaava strategia tulee?

Kuka laatii hankintoja ohjaavan strategian?

Hankintoja ohjaavan strategiaprosessin vaiheet ja sisällöt

Hankintoja ohjaavien strategisten linjausten tasot