Hankintojen johtaminen ja kehittäminen pähkinänkuoressa

Mistä ja miten aloittaa hankintojen vaikuttavuuden johtaminen eli hankintojen strateginen johtaminen?  Tärkein neuvo strategian laatimiseen ja toiminnallistamiseen on realistinen nykytilanteen hahmottaminen ja tavoitteiden aikatauluttaminen ja pilkkominen toteuttamiskelpoisiksi osakokonaisuuksiksi. Näille osakokonaisuuksille tulisi määritellä selkeä vastuunjako ja seurannan tapa. Työlle kannattaa varata riittävästi aikaa ja osallistaa suunnitteluun monipuolisesti eri tahoja.  

Strategia antaa toiminnalle suunnan ja merkityksen sekä auttaa asettamaan tärkeät asiat etualalle. Strategian tavoitteena on määrittää selkeästi, mitä pitää tehdä, ja miten tulee toimia, jotta omat resurssit huomioiden päästään haluttuihin tavoitteisiin. Strategiassa määritellään siis tavoitteet ja niiden saavuttamisen tapa ja aikataulu. Lisäksi sovitaan, miten tavoitteiden saavuttaminen voidaan todeta. 

 

Strategiaprosessi 

Kuka laatii stategian?

Strategian elementit

Strategisten linjausten hierarkia ja hankinnat