Yksittäisen hankinnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

""

Yksittäisen hankinnan arvioinnissa keskeistä on, miten yksittäisellä hankinnalla saavutetaan hankinnalle asetettuja vaikuttavuustavoitteita. Arviointi toteutetaan strategisesti merkittäville hankinnoille. Hankintojen ennakkoarvioinnista on julkaistu KEINO-osaamiskeskuksen oma opas:

Opas hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointiin

Alta löydät julkaisemiamme keinokkaita esimerkkejä hankinnoista, joissa on hyödynnetty vaikutusten ja/tai vaikuttavuuden arviointia.

Lisäksi löydät alta linkit esitystallenteisiin, joissa tällaisia esimerkkejä esiteltiin KEINO-akatemian lukukaudella 2019-2020.

"

Julkisten hankintojen vaikutukset ja taloudellinen tarkastelu - Case HSL:n sähköbussit

 Tutkija Santtu Karhinen, SYKE

lateral-image-right
"

Ehkäisevät perhepalvelut - Case Vantaa

Erityisasiantuntija Leena Marila-Penttinen, Vantaan kaupunki

lateral-image-right
"

Kunnat ja vaikutusten hankinta

Yliopistolehtori Jenni Airaksinen, Tampereen yliopisto

lateral-image-right
"

Vaikuttavuustavoitteiden määrittely

Johtava asiantuntija Anna Tonteri, TEM

lateral-image-right
"

Mittarien laadinta vaikutusten arvioimiseksi - Case Tampereen allianssimallin mittarien rakentaminen

Erikoistutkija Matti Pihlajamaa, VTT 

lateral-image-right
"

Vaikuttavuuskriteerit hankintojen kilpailutusprosessissa ja sopimuskaudella

Kehityspäällikkö Maria Röykkä, Hansel

lateral-image-right
"

Hankinnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen ja seuranta – Case Kotitori, Tampere

Erikoistutkija Maria Merisalo, VTT

lateral-image-right
"

Ostolaskudatan hyödyntäminen organisaatiotasoisessa hankintojen vaikuttavuuslaskennassa - Case innovaatiopotentiaali

Erikoistutkija Mika Naumanen, VTT

lateral-image-right
"

Hankintojen vaikuttavuus palveluntuottajan näkökulmasta

 Kehitysjohtaja Miika Keijonen, Live Palvelut

lateral-image-right
"

Hankintojen vaikuttavuuden seuranta organisaatiotasolla - Case Espoo

 Kehityspäällikkö Veera Lavikkala, Espoon kaupunki

lateral-image-right

Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden strategisen tason arviointi

Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden kategoriatason arviointi

Hankinnan vaikuttavuus ja vaikutukset ennakkoarvioinnin opas