Yksittäisen strategisesti tärkeän hankinnan arviointi

Yksittäisen hankinnan arvioinnissa keskeistä on, miten yksittäisellä hankinnalla saavutetaan hankinnalle asetettuja vaikuttavuustavoitteita. Arviointi toteutetaan strategisesti merkittäville hankinnoille. Hankintojen ennakkoarvioinnista on julkaistu KEINO-osaamiskeskuksen oma opas:

Opas hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointiin

Alta löydät julkaisemiamme keinokkaita esimerkkejä, joissa on hyödynnetty vaikutusten ja/tai vaikuttavuuden arviointia.