Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden strategisen tason arviointi

""

Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden strategisen tason arvioinnissa keskeistä on pohtia, pystytäänkö hankintojen toteutuksessa tehdyillä valinnoilla edistämään koko organisaatiolle ja erityisesti hankinnoille asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Vaikutusten ja vaikuttavuuden strategisen tason arvioinnissa voidaan tarkastella sellaisia organisaation toimintatapaan ja kapasiteettiin liittyviä asioita kuten hankintojen vuosikellon käyttö, markkinavuoropuhelujen käyminen ja henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Lisäksi voidaan arvioida sitä, miten hankinnat kokonaisuutena toteuttavat organisaation strategisia tavoitteita, kuten hiilidioksidipäästöjen laskua tai työllisyyden nousua.

Organisaatiotason tietoa voidaan kerryttää esimerkiksi arvioimalla jokainen hankinta tiettyjen kriteerien kautta (esimerkkinä Espoon kaupungingin HanSa -järjestelmän hyödyntäminen, joka tukee hankintojen strategisuuden arvioinnissa ja seurannassa), hyödyntämällä hankintojen analysoinnin ja tiedolla johtamisen työkaluja tai seuraamalla tiettyjä ennalta asetettuja mittareita.

Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden kategoriatason arviointi

Yksittäisen hankinnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi