Hankintojen kategoriatason arviointi

Hankintastrategian arviointi organisaatiotasolla tarkoittaa sitä, että. pohditaan, miten hankinnat kokonaisuutena edistävät organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista. Tällöin voidaan kerryttää tietoa organisaation omista hankinnoista paitsi hankintojen suunnittelun ja johtamisen tueksi myös organisaation strategisen johtamisen näkökulmasta.   

Organisaatiotasolla on keskeistä seurata, edistävätkö hankinnat kokonaisuutena organisaation määrittelemää haluttua muutosta (strategisia tavoitteita) tai esimerkiksi kansallisessa hankintastrategiassa  (Hankinta-Suomi) asetettuja tavoitteita. Tällaista tietoa voidaan organisaatioissa kerryttää esimerkiksi arvioimalla jokainen hankinta tiettyjen organisaation strategiasta asetettujen kriteerien näkökulmasta.

Jos arviointi suoritetaan jo hankinnan suunnittelu- tai valmisteluvaiheessa, voidaan arvioinnin yhteydessä myös määritellä tarkistuslista, voidaanko tiettyjä valintoja tekemällä edistää organisaation tavoitteita, esimerkiksi ekologiseen kestävyyteen liittyen.  

Esimerkkejä organisaatiotason arvioinnista löydät mm. täältä

- Espoon kaupungin hankintojen seuranta ja arviointi