Keskitetyt hankinnat

Keskitetyt hankinnat.

Keskitetyllä hankintatoimella tarkoitetaan, että hankintojen kaupallis-juridinen toteutus on keskitetty erilliselle hankintoihin erikoistuneelle hankintatoimelle tai -osastolle. Kaikki keskeiset hankintaprosessin vaiheet kuten kilpailuttaminen, ostaminen, sopimusten hallinta, toimittajayhteistyö sekä hankintapäätökset on keskitetty. Keskitetyn mallin taustalla on skaala- ja muiden yhteisvaikutusetujen saavuttaminen. Organisaatio yhdistää omat hankintavolyyminsä yhteisten sopimusten alle ja hyödyntää laajasti yhteishankintoja. Täysin keskitetyn hankintatoimen haasteena voi olla kuitenkin hankintojen toteuttamisen hitaus, kankeus ja byrokraattisuus. Myös sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden todellisten tarpeiden ymmärrys ja huomioiminen voi kärsiä. 

Hankintojen johtamisen mallit

Hajautetut hankinnat

Hajakeskitetyt hankinnat

Kategorisoidut hankinnat