Hajautetut hankinnat

Hajautetut hankinnat.

Täysin hajautetussa hankintatoimessa jokainen organisaatioyksikkö, osasto tai henkilö vastaa omien hankintojensa toteuttamisesta itsenäisesti.  Hajautetun mallin taustalla voi olla tarve kontrolloida oman vastuualueen hankintoja ja niiden toteutusta. Hajautetussa mallissa hankinnan kohteen määrittely voidaan tehdä täysin omista lähtökohdista muiden tarpeista irrallaan. Hankintojen toteutuksessa ei tarvitse odottaa ulkopuolisia tarkistuksia tai hyväksyntöjä, jolloin hankinnan toteutus voi olla sujuvaa ja nopeaa. Haasteena on kokonaisuuden hallinta hankintayksikön tasolla, sillä hajautetut hankinnat voivat johtaa osaoptimoituihin ratkaisuihin. Myös hankintojen seuranta voi olla haastavaa hankintalain kynnysarvojen täyttymisen näkökulmasta, jos hankinnat pilkkoutuvat.

Hankintojen johtamisen mallit

Keskitetyt hankinnat

Hajakeskitetyt hankinnat

Kategorisoidut hankinnat