Hajakeskitetyt hankinnat

Useat hankintayksiköt organisoivat hankintatoimensa jonkinlaiseen hajautetun ja keskitetyn mallin yhdistelmäksi. Esimerkiksi osa hankintaprosessin tehtävistä, kuten kilpailuttaminen, voidaan keskittää erilliselle yksikölle, kun taas sopimuksiin perustuvaa tilaamista tai pienhankintoja on mahdollista tehdä kaikissa organisaation osissa. Hankintatoiminta voidaan keskittää myös tiettyjen tuote- ja palveluryhmien tai esimerkiksi volyymien suuruuden tai hankintojen arvon perusteella. 
Hajakeskitetyssä mallissa keskitetty hankintafunktion tehtävänä on usein määrittää hankinnan periaatteet ja menettelytavat, huolehtia koko organisaation hankintaosaamisen ylläpidosta, seurata toiminnan vaatimustenmukaisuutta ja mitata hankintatoimen suorituskykyä. Organisaatiolle taas hajautetaan usein hankintojen tekniseen asianhoitoon liittyvä vastuut, kuten hankinnan kohteen vaatimusmäärittely, toimittajamarkkinatilanteen seuranta, sopimusten seuranta ja sopimuksiin perustuvat toimittaja-auditoinnit.