Hankintojen johtamisen mallit

Hankintayksiköillä on erilaisia tapoja organisoida ja johtaa omaa hankintatoimintaansa. Hankinnat on voitu organisoida hajauttamalla tai keskittämällä hankintaprosessin tehtäviä, ratkaisuoikeuksia sekä hankintavastuita. Hankintojen organisointiin vaikuttaa muun muassa organisaation koko, kulttuuri ja rakenne sekä päätösvallan ja vastuiden keskittämisen tarve. 

Viime aikoina vallalla on ollut suuntaus hankintatoimen keskittämiseen. Tällä tavoitellaan sekä hankintakustannus- että transaktiohyötyjä poistamalla esimerkiksi päällekkäistä tai turhaa työtä. Kaikki keskittämisen edut harvoin realisoituvat samanlaisena ja samanaikaisesti organisaation kaikille erillisille yksiköille. Hyötyjä ulosmitataan vasta sen jälkeen, kun hankintoja johdetaan strategisena kokonaisuutena. Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan esimerkiksi hankintakategoriajohtamisen avulla.

Hajautetut hankinnat

Keskitetyt hankinnat

Hajakeskitetyt hankinnat

Kategorisoidut hankinnat