Hankintatoimen nykytila-analyysi

Kuvituskuva
KUVA: Freepik, Designed by macrovector

Nykytila-analyysi voidaan tehdä esimerkiksi järjestämällä työpaja tai haastattelemalla hankintatehtävissä toimivia asiantuntijoita, johtajia ja sidosryhmien edustajia sekä käyttämällä hyväksi olemassa olevia hankintojen raportteja ja kuluanalyysejä eli spend-analyysejä. 

Nykytilan kartoituksessa selvitetään muun muassa tietoja hankintatoiminnan organisoimisesta ja ohjeistuksesta, hankintaosaamisesta ja resursseista sekä hankintaprosessin eri vaiheiden toteuttamisesta. Lisäksi kerätään tietoja hankintojen kohteista, hankintoihin käytetyistä euroista ja toimittajista sekä kilpailutusten, tilausten ja laskujen lukumääristä. 

Suuremman hankintaorganisaation nykytilan selvittämiseen voidaan kytkeä myös niin sanotun maturiteettianalyysin (LINKKI, Hankintatoimen maturiteettianalyysi) tekeminen jollakin kyselytyökalulla. Tällöin kysymykset ja vastaukset saadaan käsiteltyä ja analysoitua kootusti.  

Hankintatoiminnasta voidaan tehdä osana nykytilan selvitystä myös niin sanottu SWOT-analyysi, jossa tunnistetaan organisaation hankintatoiminnan vahvuuksia ja heikkouksia. SWOT-analyysissa  kartoitetaan ulkoisesta toimintaympäristöstä hankintatoimintaan kohdistuvia muutosvoimia eli uhkia tai mahdollisuuksia, jotka on syytä ottaa huomioon hankintastrategiaa laadittaessa. Ennen merkittävän strategisen hankinnan käynnistämistä voidaan myös tehdä hankinnan vaikuttavuuden ennakkoarviointia koskeva analyysi (https://www.hankintakeino.fi/fi/strateginen-johtaminen/hankinnan-vaikut…).  

Hankintojen analysointi ja tiedolla johtaminen

Hankintojen maturiteettianalyysi