Hankintojen analysointi ja tiedolla johtaminen

""

Hankintojen strategisessa johtamisessa ja tiedolla johtamisessa on tärkeää muodostaa kokonaiskuva organisaation hankinnoista analysoimalla organisaation hankintatoimintaa ja hankintoja koskevia tietoja. Tietojen analysoinnin perusteella tunnistetaan organisaation hankintojen ja hankintatoiminnan nykytila ja selvitetään niihin vaikuttavat muutosvoimat.

Nykytilatietojen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä ja määritellä, miten visiossa kuvattuun tavoitetilaan voidaan päästä: Mitä strategisia tavoitteita organisaation hankintatoiminnalle ja hankinnoille tulee asettaa? Mihin toimenpiteisiin organisaation tulee ryhtyä strategisten linjausten toteuttamiseksi hankintoja tehtäessä?

Hankintojen strategista johtamista ja kehittämistä voivat hyödyttää myös maturiteetti-, kulu- ja hiilijalanjälkianalyysit ja niiden toistaminen sopivin määräajoin. Tällaiseen hankintojen analysointiin on tarjolla erilaisia maksullisia että maksuttomia työkaluja/järjestelmiä. 

Voit ladata hankintojen johtamisen ja kehittämisen sivustosisällön laitteellesi alla olevasta linkistä. Hankintojen analysointi ja tiedolla johtaminen -osion löydät sivuilta 22-33.

Julkisten hankintojen johtamisen ja kehittämisen perustietopaketti (pdf)

Hankintojen erilaiset analyysit

Hankintatoiminnan nykytila-analyysi

Hankintatoimen maturiteettianalyysi

Hankintojen kuluanalyysi eli spend-analyysi

Hankintojen hiilijalanjälkianalyysi

Hankintojen analyysin työkalut

Hankintatoimen ja hankintojen analyysin työkaluja