Hankintojen spend- eli kuluanalyysi

Hankintojen kuluanalyysi eli spend-analyysi kertoo, kuinka paljon hankintoihin käytetään määrärahoja vuoden aikana organisaatiossa ja sen eri yksiköissä esimerkiksi toimialoittain tai osastoittain. Lisäksi sen avulla saadaan myös tiedot toimittajien ja laskujen lukumääristä halutuilla erottelutekijöillä. Kuluanalyysissä on tavallisesti erottelutekijöinä kirjanpidon tilikartan mukainen tilijaottelu ja tarvittaessa talousarviokohtien mukainen jaottelu. Näiden avulla saadaan selville hankintojen jakautuminen tilikartan mukaisesti tuote-/palveluryhmittäin tai investointimenojen osalta jakautuminen talousarviokohdittain.  

Kuluanalyysillä tunnistetaan siis eniten varoja käyttävät organisaation osat ja merkittävimmät hankinnan kohteet eli tuoteryhmät. Tämä on tärkeää, jotta hankintastrategiatyössä kyettäisiin kytkemään strategisia tavoitteita kyseisen organisaation ja vaikuttavuuden kannalta tärkeisiin tuoteryhmiin ja kategorioihin. Lisäksi kuluanalyysin tuottamaan tietoa voidaan käyttää  esimerkiksi toiminnan suunnitteluun ja resurssien jakoon. 

Kuluanalyysi voidaan tehdä joko organisaation oman taloushallintojärjestelmän raportteja hyödyntäen tai esimerkiksi Hanselin Hankintapulssi-työkalun () avulla. Myös Hankintapulssi on vapaasti koko julkisen sektorin käytössä, ja se pohjautuu organisaation ostolaskuaineistoon ja julkisen sektorin yhteiseen kategoriamalliin.