Julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen

​Hankintojen johtamisen ja kehittämisen taustakuva tietokoneen näyttöpäätteelle. ​

Julkisten hankintojen johtamisessa ja kehittämisessä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia (katso Alhola & Kaljonen 2017 Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämisehdotuksiaVM 2020 Suomen julkisten hankintojen tilannekuva). Julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen -osuudesta sivuiltamme löydät monipuolisesti tietoa hankintojen strategisesta johtamisesta, hankintojen analysoinnista, yleisesti käytetyistä strategisista linjauksista, strategian toiminnallistamisesta sekä niin merkittävimpien hankintojen kuin koko strategian arvioinnista ja mittaamisesta. 

 

Muista seuraavat seitsemän asiaa, kun lähdet johtamaan ja/tai kehittämään hankintatoimea:

Hankintojen johtamisen ja kehittämisen muistilista

  1. Otan riittävästi aikaa itselleni ja muille, jotta selvitämme nykytilanteen monipuolisesti ja eri toimijoiden näkökulmasta. 
  2. Kirkastan, mitä strategisia tahtotiloja toteutetaan hankintojen avulla, tai missä hankinnoilla on keskeinen rooli. 
  3. Suunnittelen, aikataulutan ja priorisoin yhteistyössä niiden toimijoiden kanssa, jotka ovat keskeisessä roolissa strategian toimeenpanossa – tai joiden työhön toimeenpano vaikuttaa.
  4. Selvitän, missä on tarve lisäkoulutukselle tai rekrytoinnille ja uudenlaiselle tai innovatiiviselle tekemiselle!
  5. Otan käyttöön tavan tunnistaa riskit
  6. Pidän toiminnallistamisen suunnitelmat ajantasaisina ja kaikille avoimina sekä viestin hankintojen strategisesta johtamisesta, sen kehittymisestä ja tuloksista asianomaisille.
  7. Seuraan ja arvioin sekä käytän organisaatiooni sopivalla tavalla hankintoihin ja hankintojen johtamiseen liittyvää tietoa.

Voit aloittaa syventymisesi julkisten hankintojen johtamiseen ja kehittämiseen lataamalla käyttöösi Hankintojen johtamisen ja kehittämisen taustakuvan tietokoneen näyttöpäätteelle sekä Hankintojen johtamisen ja kehittämisen muistilistan klikkaamalla niiden esikatselukuvaa. Johtamisen ja kehittämisen sivustosisältö on koottu hankintojen johtamisen ja kehittämisen perustietopakettiin, jonka voit ladata käyttöösi alla olevasta linkistä.

Julkisten hankintojen johtamisen ja kehittämisen perustietopaketti (pdf)

Aiheeseen liittyvää muualla verkossa

Muuta aiheeseen liittyvää sivustollamme

Hankintojen johtaminen ja kehittäminen pähkinänkuoressa

Hankintojen analysointi ja tiedolla johtaminen

Hankintojen johtamisen mallit

Hankintojen strategiset linjaukset

Hankintoja ohjaavan strategian toiminnallistaminen

Hankintojen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi