Julkisten hankintojen johtaminen ja kehittäminen

Hankintojen johtamisen huoneentaulu
TUlosta huoneentaulu itsellesi

Kun julkisten hankintojen tilaa on selvitetty Suomessa (ks. Alhola & Kaljonen 2017 ja  VM 2020, ), puutteita on usein löydetty hankintojen strategisesta johtamisesta. Keino-osaamiskeskuksen 2018 suorittaman hankintojen strategisen johtamisen katsauksen perusteella monilla julkisilla organisaatioilla on kyllä hankintoja koskeva strategia, linjaus tai vastaava johtamista ohjaava asiakirja tai kirjaus, mutta linjausten toteutumista seurataan säännöllisesti vain neljäsosassa organisaatioita. Samoin vain noin neljänneksellä on tiekartta tai muu suunnitelma linjausten toteutukselle.  Julkisten hankintojen johtamisessa ja kehittämisessä on siis paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Niissä piilee Suomessa 35 miljardin euron mahdollisuus! 

Sivuiltamme löydät alla olevien linkkien kautta lisää tietoa hankintojen strategisesta johtamisesta ja sen eri osa-alueista esimerkiksi siitä, mitä strateginen ajattelu on, mitä elementtejä strategiassa tulisi olla, ja minkälaisella prosessilla se voidaan laatia ja toteuttaa. 

 

Hankintojen johtaminen pähkinänkuoressa

Analysointi ja tiedolla johtaminen

Strategiset linjaukset

Strategian toiminnallistaminen

Hankintastrategian arviointi ja mittaaminen

Hankinnan vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Keino-akatemia