Ruokajärjestelmien ja elintarvikkeiden hankinta

Hallitus on linjannut, että julkisissa hankinnoissa lisätään kotimaisten kasviperäisten tuotteiden ja kalan osuutta ravitsemussuositusten ja vähähiilisyyden mukaisesti...

Palveluhankinnat

Ruokapalvelut

Lähes kaksi kolmasosaa ruokapalvelujen ympäristövaikutuksista aiheutuu ruoan raaka-ainetuotannosta, joten ammattikeittiön raaka-ainevalinnoilla on suuri merkitys koko elintarvikeketjun kannalta. Jo yksi kasvisruokapäivä viikossa vähentää ruokapalvelun ympäristökuormaa.

Lue lisää Motivan sivuilta...

Tarava

Tavarahankinnat

Elintarvikkeet

Valtioneuvosto julkaisi kesäkuussa 2016 periaatepäätöksen julkisten ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista. Valtioneuvosto edellyttää, että julkisissa elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa tavoitellaan korkeaa laatua ja kokonaistaloudellista kestävyyttä. Tähän päästään vaatimalla hankinnoissa sellaisten elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden käyttöä, jotka on tuotettu ympäristön kannalta hyvillä viljely- ja tuotantomenetelmillä ja eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävillä tavoilla.

Lue lisää Motivan sivuilta...

Ammattikeittiölaitteet

Lue lisää Motivan sivuilta...

Kylmälaitteiden F-kaasukriteeristö...-> SYKE

Miksi julkisissa elintarvikehankinnoissa panostetaan vastuullisuuteen?

Keskeiset vastuullisuuteen ohjaavat arvot.

lateral-image-left
kuvituskuva

Vastuullisuuskriteerien käyttö elintarvikehankintojen kilpailutuksessa - Case Salo

Kaupungin tavoitteena oli hankkia vastuullisesti tuotettuja, laadukkaita elintarvikkeita.

lateral-image-left

Julkiset elintarvikehankinnat - kuinka vastuullisuus huomioidaan käytännössä?

Vastuullisuuden huomioimisen keinoja elintarvikehankinnoissa. 

lateral-image-left