Liikenteen, liikkumisen ja logistiikan hankinnat

Merkittävimmät liikenteen, liikkumisen ja logistiikan hankintojen vaikutukset syntyvät ajoneuvojen käytön aikaisista päästöistä. Lisäksi ajoneuvon elinkaaren aikana syntyy paljon muitakin haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät raaka-aineiden louhintaan, ajoneuvon käytöstä ottamiseen ja renkaiden sekä voiteluöljyjen haitallisiin aineisiin. Ajoneuvot kehittyvät koko ajan ympäristön kannalta paremmiksi, mutta ajoneuvojen ja liikenteen määrä kuitenkin lisääntyy. 

Direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä 

EU:ssa hyväksyttiin kesällä 2019 päivitys direktiiviin puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä. Uudistetun direktiivin myötä jäsenvaltioille tulee sitovat velvoitteet puhtaiden ajoneuvojen osuuksiksi uusissa julkisissa hankinnoissa. (ns. CVD) Valmistautumalla ajoissa tiukentuviin vaatimuksiin, hankintayksiköt voivat sujuvoittaa siirtymää ja toimia ennakoitavasti markkinoilla. 

Päivitetty direktiivi koskee niitä hankkijoita, jotka tekevät hankintalainsäädännön kynnysarvon ylittäviä ajoneuvo-, kuljetuspalvelu- ja joukkoliikennepalveluhankintoja. Direktiivin myötä Suomelta vaaditaan huomattavia määriä vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttäviä ajoneuvoja. Direktiivin toteuttaminen vaatii muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön ja tämä työ on aloitettu liikenne- ja viestintäministeriössä.

KEINO:n kehittäjäryhmä seuraa työtä läheltä tukee ennakoivasti osallistuvia hankintayksiköitä direktiivin vaatimuksiin valmistautumisessa. Lue lisää kehittäjäryhmästä ja osallistu sen toimintaa sivulla...

Tutustu myös

Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset-kehittäjäryhmä

Joukkoliikenne

-> Motiva

Henkilö- ja pakettiautot

-> Motiva

Kuljetuspalvelut

-> Motiva