Julkisten hankintojen opetusta ja tutkintotarjonta Suomessa

Kartuta osaamistasi osallistumalla erilaisille kursseille...Tarvittaessa voit myös suorittaa tutkintoja Suomessa tai ulkomaisten opinahjojen kautta...

 

Korkeakoulujen hankintaopetus

Kurssit ja muu koulutus

Vertaisoppiminen kansainvälisesti