Anna Tonteri

Name
Anna
Tonteri

Titteli
Johtava asiantuntija, vaikuttavuusinvestoiminen

Yhteystiedot
Sähköposti
anna.tonteri@tem.fi
Puhelinnumero
050 324 1937

Vahvuudet

Vaikuttavuuden hankinta ja tulosperusteiset rahoitussopimukset (esim. SIB) vaikuttavuuden hankinnan välineenä. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentaminen ja yksityisen pääoman hyödyntäminen vaikuttavuuden hankinnassa.

Keinolaisen kommentti

Uskon, että ilman tavoitetta ei ole tulosta. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää rohkeutta ja kykyä paloitella haluamamme hyvä mitattaviksi tavoitteiksi.