Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset -kehittäjäryhmä

Kehittäjäryhmän toiminta ei ole toistaiseksi ajankohtaista. 

Yhdistelemällä tehokkaasti julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia voidaan vähentää liikenteen päästöjä, säästää julkista rahaa sekä tarjota kuntalaisille uusia parempia tapoja liikkua.

Julkistoimijat ovat lisäksi merkittävässä roolissa älykkäiden ja kestävämpien liikenteen ratkaisujen kehittämisessä ja markkinoiden avaamisessa. Liikkumisen palveluiden tuotanto uudella tavalla edellyttää entistä enemmän ennakointikykyä, alusta- ja api-osaamista, yhteistyötä sekä avointa keskustelua tulevaisuuden hankintatarpeista yritysten kanssa.

Kehittäjäryhmän tavoite

Kehittäjäryhmän tavoitteena on tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin liikennealan haasteiden ratkaisemisessa hankintoja hyödyntäen.
Kehittäjäryhmä tukee niitä hankintayksiköitä, jotka haluavat rakentaa alustoja ja rapintoja sekä niitä, jotka haluavat kehittää henkilökuljetusten hankintaa toiminnan tehostamiseksi.

Kehittäjäryhmän toiminta tukee hallituksen tavoitetta vähentää liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä.

Kehittäjäryhmän tapahtumat ja valmiit materiaalit

  • Kehittäjäryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestettiin lokakuussa 2019.
  • Kehittäjäryhmä kokoontui kaksi kertaa marraskuussa.
    • Ensimmäisessä tapaamisessa jatkettiin lokakuussa aloitettuja keskusteluja datan avaamisesta ja rajapinnoista. 
    • Yhdisteltyjen kuljetusten tapaamisessa kuultiin kokemuksia ALPIO–hankkeesta, jossa haettiin mahdollisuuksia uuden tyyppisten henkilökuljetuspalveluhankintojen tekoon.
  • Toukokuussa 2020 pidettiin webinaari, jossa esiteltiin Salon casen sparrauksen tuloksia. 
  • Markkinakartoitus kuljetusten välitystä tarjoavista toimijoista ja heidän palvelumalleista.
  • Lokakuussa 2020 järjestettiin Liikennepalveluiden innovatiiviset hankinnat -webinaari.

Mikäli sinulla heräsi kysymyksiä aiheeseen liittyen tai tarvitset neuvoa oman hankintasi kanssa, ota yhteyttä KEINOn maksuttomaan neuvontapalveluun.
Voit laittaa meille viestiä osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi.
Lisätietoja KEINOn neuvontapalvelusta.

 

tags

Muuta aiheeseen liittyvää hankintakeino.fi:ssä