Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset-kehittäjäryhmä

Yhdistelemällä tehokkaasti julkisesti rahoitettuja henkilökuljetuksia voidaan vähentää liikenteen päästöjä, säästää julkista rahaa sekä tarjota kuntalaisille uusia parempia tapoja liikkua.

Julkistoimijat ovat lisäksi merkittävässä roolissa älykkäiden ja kestävämpien liikenteen ratkaisujen kehittämisessä ja markkinoiden avaamisessa. Liikkumisen palveluiden tuotanto uudella tavalla edellyttää entistä enemmän ennakointikykyä, alusta- ja api-osaamista, yhteistyötä sekä avointa keskustelua tulevaisuuden hankintatarpeista yritysten kanssa.

Kehittäjäryhmän toiminta tukee hallituksen tavoitetta vähentää liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä

Kehittäjäryhmän tavoite

Kehittäjäryhmän tavoitteena on tarttua digitalisaation mahdollisuuksiin liikennealan haasteiden ratkaisemisessa hankintoja hyödyntäen.
Kehittäjäryhmä tukee niitä hankintayksiköitä, jotka haluavat rakentaa alustoja ja rapintoja sekä niitä, jotka haluavat kehittää henkilökuljetusten hankintaa toiminnan tehostamiseksi.

Miten kehittäjäryhmän toimintaan pääsee mukaan?

Julkiset hankkijat pääsevät mukaan kehittäjäryhmän toimintaan ottamalla yhteyttä ryhmän vetäjiin. Julkisten hankintayksiköiden ja yritysten välinen yhteistyö tarkentuu kehittäjäryhmätoiminnan edetessä. Yhteistyötä tehdään kuljetuspalveluita  ja alustaratkaisuja tarjoavien toimijoiden kanssa. Kehittäjäryhmän toiminnasta kiinnostuneet toimijat voivat ottaa yhteyttä ryhmän vetäjiin.

Kehittäjäryhmän toiminta

Kehittäjäryhmä kokoontuu tasaisin välein yhteisiin tapaamisiin vertaisoppimisen merkeissä. Ryhmässä vauhditetaan pilotteja data-, alusta- ja rajapintayhteistyön nopeuttamiseksi.  Ryhmässä pureudutaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyörakenteiden malleihin alustataloudessa.
Alkuvaiheessa toimintaan kuuluu kuljetusten yhdistämiseen liittyvien huomioitavien asioiden keruu. Ryhmässä järjestetään markkinavuoropuhelu tai tilaaja-toimittaja –tilaisuus.

Tähän mennessä tapahtunut ja valmiit materiaalit

 • Kehittäjäryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestettiin lokakuussa 2019.
 • Kehittäjäryhmä kokoontui marraskuussa 2019
  • Tapaamisen aineistot
    
 • Kehittäjäryhmän tilaisuus pidettiin marraskuussa 2019. Tilaisuudessa kuultiin kokemuksia ALPIO–hankkeesta, jossa haettiin mahdollisuuksia uuden tyyppisten henkilökuljetuspalveluhankintojen tekoon.
 • Kehittäjäryhmässä on järjestetty työpaja yhteistyörakenteiden malleista tammikuussa 2020. Materiaalit julkaistaan pian.
   

Tulossa

 • Webinaari: Älykäs palveluliikenne - Miten se hankintaan? 15.5.2020

 • Markkinakartoitus kuljetusten välitystä tarjoavista toimijoista ja heidän palvelumalleista toteutetaan kevään 2020 aikana.

 • Kehittäjäryhmän seuraavan tapaamisen ajankohta ja ohjelma julkaistaan myöhemmin

   

Jos sinulla on kysyttävää ryhmästä tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaa, ota yhteyttä ryhmän vetäjään. Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset-kehittäjäryhmä -kehittäjäryhmän toimintaa koordinoi Business Finland. Kehittäjäryhmän vetäjän yhteystiedot löydät tämän sivun alaosasta.

 

Yhteyshenkilöt:

 

 • Business Finland, Piia Moilanen ( koordinointi, alustat ja API:t)
 • Motiva Oy, Taneli Varis (yhdistetyt kuljetukset)