Ympäristöjalanjälki testissä Helsingin maitotuotteiden hankinnassa

Kuvituskuva: kenkien pohjia

Tuotteiden ilmastovaikutusten vertailtavuus on ensiarvoisen tärkeää julkisten hankkijoiden näkökulmasta. Erilaisten menetelmien eroavaisuudet johtavat kuitenkin helposti vertailukelvottomaan tietoon. Euroopan komission vuonna 2013 julkaisemassa suosituksessa ehdotetaan pulman ratkaisuksi ympäristöjalanjälkimenetelmää. Ympäristöjalanjälkimenetelmää (PEF eli Product Environmental Footprint), jolla määritetään tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Nykyisellään menetelmä pitää sisällään 16 ympäristövaikutusluokkaa, joista yksi on ilmastonmuutos. Euroopan laajuisessa yhteistyössä kehitetyllä menetelmällä voidaan selvittää muun muassa tuotteen vaikutukset ekotoksisuuteen, happamoitumiseen, rehevöitymiseen ja luonnonvarojen ehtymiseen.

Ympäristöjalanjälki nousi esille Helsingin kaupungin järjestämässä maitotuotteiden ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmia käsitelleessä markkinavuoropuhelussa. Lopulta päädyttiin siihen, että hankinnan osalta muilla tuotantoketjun ilmastovaikutuksiin paneutuvilla kriteereillä sekä sopimusaikaisilla toimilla saavutetaan suurin vaikuttavuus ilmasto- ja ympäristötavoitteiden näkökulmasta.

Ympäristöjalanjälkimenetelmän laajentuminen koskemaan merkittäviä julkisten hankintojen tuoteryhmiä antaisi hyvät edellytykset kokonaisvaltaiseen ympäristövaikutusten huomioimiseen. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että hiilijalanjäljen kannalta merkittäville julkisen hankinnan kohteena oleville tuotteille ei tule löytymään laskentasääntöjä ainakaan lähitulevaisuudessa. Päätöksiä PEFin käytöstä on odotettavissa ensi vuoden puolella. Maaliskuussa 2020 julkaistun EU:n kiertotalousohjelman mukaan ympäristöjalanjälkeä tullaan edistämään ympäristöominaisuuksien todentamisessa. Suomen hallitusohjelman perusteella hiili- ja ympäristöjalanjäljen sisällyttäminen hankintalakiin on mahdollista.

Helsingin kaupungin asiantuntijoiden mielestä on tärkeää kerätä käytännön näkemyksiä menetelmän soveltuvuudesta ja kompastuskivistä. "Kannustammekin jakamaan kokemuksia ympäristöjalanjälkimenetelmän käytöstä hankintojen yhteydessä", he kehoittavat SYKE:n blogikirjoituksessa ja vinkkaavat samalla, mistä löytyy lisätietoja siitä, miten ympäristöjalanjälkeä on mahdollista hyödyntää jo nyt julkisissa hankinnoissa. 

Vähähiilisiä hankintoja ympäristöjalanjälkimenetelmällä? -bloggaus