Varastonhallintajärjestelmä, digitaalinen kuntoutusprosessi ja IoT-alustakokonaisuus valittiin KEINOn digisparrauskohteiksi

keino digisparraus

KEINOn digisparraus käynnistyi syksyllä 2021 kolmatta kertaa. Digisparrauksessa asiantuntija tukee hankkijoita hankinnan valmisteluvaiheessa esimerkiksi alusta- ja rajanpintaratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä.

–Olemme saaneet aiemmista digisparrauksista paljon positiivista palautetta. Sparraus tuo tärkeitä uusia näkökulmia hankinnan valmisteluvaiheeseen ja vahvistaa samalla hankintayksiköiden teknologiaosaamista, kertoo digisparrausta koordinoivan Business Finlandin asiantuntija Riikka Munne.

Sparraukseen valittiin syksyllä 2021 kolme hankintayksikköä, jotka ovat Suomenlinnan hoitokunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Suur-Savon Sähkö Oy.

Suomenlinnan hoitokunta valmistelee varastonhallintajärjestelmän kilpailutusta.
–Olemme hankkimassa järjestelmää varaston ja materiaalihankinnan tueksi. Tavoitteena on tunnistaa käyttökelpoiset rajapinnat ja teknologiat, joiden avulla järjestelmästä olisi hyötyä kaikille Suomenlinnan hoitokunnan yksiköille: kunnossapidolle, restauroinnille, hallinnolle ja maailmanperintöpalveluille, kuvailee Suomenlinnan hoitokunnan varastomestari Aleksi Pulli.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankkeessa keskitytään digitaalisen kuntoutusprosessin kehittämiseen.
–Hankinnan tavoitteena on kehittää tekoälyratkaisuja kuntoutuksen avuksi ja keskittyä erityisesti keskustelevan tekoälyn mahdollisuuksiin. Markkinoilla ei selvitysten perusteella ole vielä täysin haasteeseen vastaavaa valmista ratkaisua, kertoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntija Kari-Pekka Murtonen.

Suur-Savon Sähkö valmistelee IoT-alustakokonaisuuden hankintaa.
–Sparrauksen avulla pyritään löytämään ratkaisuja arkkitehtuuriin ja integraation mahdollisuuksiin. IoT-alustakokonaisuudella on iso rooli ennakoivan ja reaaliaikaisen kunnossapidon kehittämiselle voimalaitosympäristössä ja sähköverkkojen puolella,  kertoo Suur-Savon Sähkön digitalisaatiojohtaja Milla Ratia.

Digisparrauksesta vastaa Marjukka Niinioja Osaangosta.
–Osaangolla on monen vuoden kokemus hankintayksiköiden digihankintojen tukemisesta. Syksyn 2021 digisparrauksessa on mukana kolme mielenkiintoista hankintaa, joissa pyritään löytämään ja kehittämään mahdollisimman innovatiivisia ja skaalautuvia ratkaisuja, Niinioja toteaa. 

Digisparrauksen tuloksia esitellään sparrauksen päättymisen jälkeen järjestettävissä webinaareissa.

tags