Tule mukaan edistämään kansallista hankintastrategiaa!

hankinta-suomi-logo

Haluatko mukaan viemään eteenpäin syyskuussa julkaistua kansallista julkisten hankintojen strategiaa? Nyt siihen on mahdollisuus, sillä strategian toimeenpano käynnistyy avoimissa teemaryhmissä. Teemaryhmät perustetaan Hankinta-Suomen määrittämien kahdeksan tahtotilan mukaisesti, ja jokaisessa ryhmässä on kaksi vetäjää:

  1. Strategisen johtamisen kehittäminen,
  2. Hankintataitojen kehittäminen,
  3. Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus,
  4. Toimivat hankinnat,
  5. Innovaatioiden edistäminen,
  6. Taloudellinen kestävyys,
  7. Sosiaalinen kestävyys ja
  8. Ekologinen kestävyys.

Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen hankintastrategian tavoitteiden toimeenpanoa. Kaikille avoimissa teemaryhmissä laaditaan tarkemmat suunnitelmat ja asiakirjat toimenpiteiden käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi. Ryhmien toimintaan kuuluu yhteistä keskustelua, pohdintaa, ratkaisuvaihtoehtojen punnintaa ja sparrailua.

Teemaryhmätyöskentelyyn voi osallistua oman ajankäytön ja mielenkiinnon mukaan, eikä sitovaa työskentelytavoitetta ole tarkoitus asettaa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen teemaryhmiin:

Martina Nisula, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö, martina.nisula(at)vm.fi

Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Lisätietoa teemaryhmistä

Lisää aiheesta Kuntaliiton uutisessa

tags