TEM käynnisti ohjelman, jolla vauhditetaan julkisilla hankinnoilla työllistymistä

hyppy

Elokuun alussa käynnistynyt hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma tähtää siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. Tämä tukee muun muassa osatyökykyisten työhön pääsyä.

Työllistäminen on yksi tapa, jolla sosiaaliset näkökohdat voidaan ottaa huomioon julkisissa hankinnoissa. Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sitä, että julkisyhteisöt ottavat huomioon hankintansa vaikutukset myös ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalisesti kestävät hankinnat voivat luoda viranomaisen kokonaistehtävien kannalta säästöjä.

Ohjelmakokonaisuuden toimeenpanosta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö ja sen toteuttaa Suomen Kuntaliitto.

Kuntaliitto levittää kuntiin hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, jossa toimijoina ovat hankintayksiköt, TE-toimistot, kuntien työllisyysyksiköt, kuntakokeilukunnat ja laaja yrityskenttä. Kuntien lisäksi huomioidaan muiden julkisten hankkijoiden mahdollisuudet käyttää toimintamallia.

- Hankinnoilla työllistäminen on tehokkaaksi todettu malli haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi. Uusi ohjelma jatkaa varmasti hienosti työtä, jota on jo THL:n vetämissä HANDU ja SIEPP -hankkeissa sekä KEINO:n hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmässä aloiteltu, toteaa KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntija ja Hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmän vetäjä Taneli Varis.

Lue lisää aiheesta TEMin 7.8.2020 julkaisemasta tiedotteesta

KEINO-osaamiskeskuksen Hankinnoilla työllistämisen kehittäjäryhmä -sivu

tags