Syksyn digisparrauksen haku auki - täytä lomake 31.8. mennessä!

yhteistyö

Keino-osaamiskeskus hakee 3-4 sparrausta tarvitsevaa innovatiivista hankintaa asiantuntijasparraukseen, joka toteutetaan syksyn 2021 aikana.

Mitä haemme?

Hankintayksikköä, jolla on suunnitteilla innovatiivinen hankinta, jonka sparraustarve kohdistuu käyttäjätarpeisiin pohjautuen alusta-, rajapintaratkaisuihin, pilvipalveluihin tai kokonaisarkkitehtuuriin. 

Sparrattavien hankintojen valinnassa kiinnitämme huomiota seuraaviin: 

 • Hankittavan ratkaisun tai ratkottavien haasteiden skaalautuvuus
  • hankinnan haasteiden ratkomisesta on hyötyä myös muille hankintayksiköille
 • Hankittavan ratkaisun uutuusarvo
  • hankintayksikön halukkuus hyödyntää hankinnassa uusien teknologioiden/ data-/ alustatalouden mahdollisuuksia
 • Hankinnan innovatiivisuus 
  • hankinnan tavoitteisiin sisältyy toiminnallisuuksien innovatiivisuus
 • Hankinnan ajankohta 
  • sparraustarve on ajankohtainen syksyn 2021 aikana ja hankinnan aikataulussa on joustovaraa, jotta sparraus pystytään toteuttamaan tuloksellisesti

Sparraus on tarkoitettu ensisijaisesti kunnille ja virastoille. 

Mitä tarjoamme?

Noin 5 päivää kestävän maksuttoman asiantuntija-avun hankinnan sparraukseen. Valittujen hankintayksiköiden on mahdollista saada digiosaamisen lisäksi sparrausta myös hankintamallin valintaan.

Digisparraus toteutetaan etäyhteyksin.

Miten hakea?

Hakuaika on päättynyt, olemme yhteydessä hakemuksen jättäneisiin viikolla 36!

 

tags