Verkostouutinen

SYKE suosittelee PEF-laskelman edellyttämistä toimittajilta julkisissa hankinnoissa

Kuvituskuva: kenkiä roikkumassa

Euroopan komission kehittämää tuotteiden ympäristöjalanjälkimenetelmää, PEF (Product Environmental Footprint)-laskentatapaa, käytetään tuotteiden koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arvioinnissa. Menetelmää tulisi hyödyntää myös julkisten hankintojen ilmastovaikutusten selvittämisessä, ehdottaa Suomen ympäristökeskus uudessa selvityksessä.

 

Suomen ympäristökeskus suosittelee, että PEF-menetelmän mukaista hiili- tai ympäristöjalanjälkilaskelmaa edellytettäisiin toimittajilta julkisissa hankinnoissa vähintään sopimuksen yhteydessä. Tämä käytäntö valmistaisi markkinoita myös laajempaan menetelmän käyttöön tulevaisuudessa. Suomen hallitusohjelmassa on linjattu, että hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa.

”Tieto hankintojen hiilijalanjäljestä auttaisi julkisia organisaatioita vähentämään ilmastopäästöjä sekä luomaan markkinoita vähähiilisille tavaroille ja palveluille”, sanoo SYKEn kehittämispäällikkö Ari Nissinen.

Lue koko uutinen SYKEn sivuilla

tags