Suomalaisyritykset mukana esittämässä ratkaisuja eurooppalaisiin sosiaali- ja terveysalan hankintahaasteisiin

hengityssuojain ostoskärryssä kuvituskuva

EU-komissio järjesti Covid-19 kriisin takia sosiaali- ja terveysalalle syntyneistä julkisista hankintatarpeista verkossa tilaaja-toimittaja -tilaisuuden 30.4. Hankintayksiköiden akuutteja ja/tai tulevia kerättiin jo etukäteen toimittajille (Suomessa mm. KEINO-osaamiskeskuksen kautta), joten nämä pääsivät tilaisuudessa esittämään tiiviit myynti-/ratkaisuesityksensä, ns. pitchaukset, mukana oleville hankintayksiköille.  

Kaikilla yrityksillä oli kaksi minuuttia aikaa esitellä hankkijoille ratkaisuaan. Ratkaisuja haettiin sekä terveydenhuollon laitehankintoihin että erilaisiin bioteknologian, lääkkeiden ja antimikrobitarpeiden hankintaan. Tilaisuudessa oli linjoilla yli satakunta henkeä ja 23 yrityksestä suomalaisia oli kaksi, Nukute ja Medixine. Myös hankkijoita edusti kaksi suomalaistahoa.  

EIC ePitching on Covid19 for Procureres -tilaisuuden ohjelma

Pitchauksensa esittäneiden yritysten lista  

”Saimme mukaan 50 julkista hankintatarvetta 15 EU:n eri jäsenvaltiosta ja ulkomailta. Kumppaniverkostojen, kuten KEINOn, tuki oli äärettömän tärkeää. Tämä oli vasta alkua sille, että saamme tuotua yhteen eurooppalaiset pienet ja keskisuuret innovatiiviset yritykset sekä innovatiivisia ratkaisuja kaipaavat julkiset hankkijat. Odotamme innolla yhteistyötä näiden verkostojen kanssa tulevaisuudessakin. Toivottavasti saamme järjestettyä uuden pitchaustilaisuuden jo ennen kesää”, kertoo tilaisuuden koordinoinut Bertrand Wert Euroopan innovaationeuvostosta (EIC, European Innovation Council). 

“Tilaisuudessa yritykset esittivät laajasti eri ratkaisuja suomalaistenkin hankintayksiköiden ajankohtaisiin tarpeisiin. Erityisen hienoa oli, että pitsaamassa oli myös suomalaisia yrityksiä ja onkin mielenkiintoista nähdä kuinka pitkälle he tässä pääsevät. KEINO kerää palautetta näiltä osallistuneilta suomalaisilta yrityksiltä sekä hankintayksiköiltä ja tarkoitus on jatkaa yhteistyötä komission kanssa”, kertoo KEINO-osaamiskeskuksen johtava koordinaattori Isa-Maria Bergman.