Procure2Innovate-verkosto kokoontui vaihtamaan ajankohtaista tietoa innovaatiohankinnoista

""

KEINO on osa eurooppalaisten innovatiivisten hankintojen osaamiskeskusten Procure2Innovate-verkostoa. Maaliskuussa 2021 Itävallan, Saksan, Suomen ja Ruotsin edustajat kokoontuivat esittelemään toisilleen kotimaidensa ajankohtaisia aiheita ja esimerkkitapauksia.

Esitykset käsittelivät innovaatiohankintojen taloudellisia tukirakenteita, kokeiluympäristöjä ja niiden käyttämistä innovaatioiden hankintaprosessissa, dynaamisia hankintajärjestelmiä innovaatiohankinnoissa sekä avoimia innovaatioinstrumentteja.

”Tapahtuma oli erittäin mielenkiintoinen, ja se avasi sen tosiasian, että innovaatioiden hankinta ei tapahdu ilman valtion vahvaa tukea. Kaikki osallistujat olivat hyvin kiinnostuneita innovatiivisten hankintojen taloudellisen tuen rakenteista ja siitä, kuinka hyvin nämä rakenteet toimivat ”, kertoo Motivan johtava asiantuntija Salla Koivusalo, joka vastasi kokouksen järjestämisestä.

Kokouksen esitykset löytyvät alla olevista liitteistä.

Verkosto järjestää seuraavan innovaatiohankintoja koskevan tapaamisen näillä näkymin toukokuussa 2021. Tapaamisessa käsitellään muun muassa terveydenhuoltoon liittyviä sosiaalisia kysymyksiä, liikennesektoria, digitalisointia ja toimittajanäkökulmaa. Ohjelmaan kuuluu myös lyhyt kommentointipaneeli haasteista ja menestystekijöistä.

tags