Kohti päästöttömiä työmaita - vapaaehtoisen green deal –sopimuksen allekirjoitti ympäristöministeriö ja viisi edelläkävijätoimijaa

päästötön työmaa

Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt ja Espoon, Helsingin, Turun ja Vantaan kaupungit allekirjoittivat 9.9.2020 vapaaehtoisen sopimuksen työmaiden päästöjen vähentämiseksi.

Allekirjoittaneet kaupungit ja Senaatti ovat sitoutuneet siihen, että heidän työmaansa ovat fossiilittomia vuoden 2025 loppuun mennessä. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Sopimuksen mukaisiin työmaiden päästöihin luetaan työkoneiden, sähkön, lämmityksen ja vaiheittain kuljetusten päästöt.

”Sopimus tukee Suomen päästövähennystavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Nyt sovittavilla toimilla ja yhteisesti luotavilla kriteereillä voidaan tukea kuntien ja valtion päästövähennystoimia ja luoda yrityksille uusia kestäviä toimintamahdollisuuksia”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen  9.9.2020 julkaistussa tiedotteessa.

KEINO-osaamiskeskus on ollut mukana Päätöttömät työmaat -green dealin valmistelussa. Sillä on lisäksi rooli sopimuksen toimeenpanossa, sillä sopimukseen liittyvät tahot luovat yhdessä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa yhteisen päästöttömän työmaan toimintamallin, sekä sopimuksen seurantajärjestelmän ja hankintakriteerit, joita sovelletaan niiden työmailla.

“Allekirjoitettu green deal on sopimus, johon toivotaan myös muita julkisen sektorin edellkävijäorganisaatioita mukaan. KEINO-osaamiskeskus järjestää aiheesta tietoiskun 29.9.2020. Tietoiskussa kuullaan Päästöttömän työmaat -green dealin sisällöstä ja siitä, miten ja miksi dealiin voi ja kannattaa liittyä mukaan”, KEINO-osaamiskeskuksen asiantuntija Taneli Varis sanoo.

Lue lisää aiheesta ympäristöministeriön 9.9.2020 julkaisemasta tiedotteesta

Tietoisku Päästöttömät työmaat -green dealistä 29.9.2020 klo 9.00-9.30

Päätöttömät työmaat green deal –sopimus Sitoumus2050-sivulla

 

tags