KEINO-osaamiskeskus pilotoi Innovation Broker –toimintaa

KEINO-osaamiskeskus pilotoi syksyllä 2021 uutta palvelua, jonka mallina toimii kansainvälinen Innovation Broker -konsepti. Innovation Broker -toiminnan tavoitteena on vauhdittaa ja tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamista parantamalla hankintayksiköiden ja toimittajien välistä tiedonkulkua ja tuomalla innovaatiot lähemmäksi ostajia ja heidän tarpeitaan. Toimintaa osaamiskeskuksessa koordinoi Business Finland.  

Innovation Broker eli “innovaatiovälittäjä” pyrkii edistämään innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja ja yritysten innovaatiodataa. Julkisiin innovaatiohankintoihin tarjottava apu voi olla esimerkiksi markkinavuoropuhelun tuki, hankintayksiköiden matchmaking (kohtauttaminen), kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kartoitus ja t&k eli tutkimus ja kehitys -tarpeen määrittäminen.  

Tällä hetkellä haemme syksyllä toteutettavaan pilotointiin kiinteistöjen ja rakentamisen (KIRA) toimialalle sijoittuvia, ko.markkinoille innovatiivisia hankintoja/hankinta-aihioita. Hankinnan tai hankinta-aihion tulee olla suunnittelu- tai valmisteluvaiheessa syksyllä 2021.  

Pilotointia toteuttavat asiantuntijat ovat yhteydessä lomakkeen täyttäneisiin hankintayksiköihin elokuun aikana ja pilotointi käynnistyy heti sopivien hankintojen löydyttyä. Pilotoinnin alussa hankinnoille laaditaan hankintayksiköiden tarpeisiin perustuvat palvelusuunnitelmat, joista käy ilmi, mitä Innovation Brokerin palveluita kunkin hankintayksikön kanssa pilotoidaan. Palveluita voidaan siten pilotoida yksi tai useampia per hankinta. 

Haku sulkeutuu sopivien hankintojen löydyttyä, kuitenkin viimeistään 6.9.2021. 

Hae mukaan Innovation Broker -pilotointiin 

Innovation Broker -toiminnan taustaa ja tavoitteita Suomessa on kuvattu erilaisissa EU:n ja kansallisen tason toimenpideohjelmissa ja hankkeissa, kuten  Procure2InnovateHankinta-Suomi -strategia ja Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelma (IJH)

tags