Julkisten hankintojen sosiaalista kestävyyttä edistävät vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet on julkaistu

"

Yhtenä kansallisen julkisten hankintojen strategian (Hankinta-Suomi) tavoitteena on edistää sosiaalista kestävyyttä, johon kuuluu ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittaminen ja niiden toteutumisen edistäminen ja valvominen tuotantoketjun eri vaiheissa. Julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hansel on Hankinta-Suomi-yhteistyössä laatinut vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct), jotka edellyttävät julkisen hankinnan toimittajaa sitoutumaan siihen, että tuote valmistetaan eettisten toimintaohjeiden mukaisissa olosuhteissa. Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet on tarkoitettu lisättäväksi osaksi hankintasopimusta. 

Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet-ohjeistus löytyy Valtionvarainministeriön sivuilta (vm.fi/hankinta-suomi -> sosiaalinen kestävyys), Tavoitteita edistävät toimenpiteet-otsikon alta.

Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi.

Valtioneuvoston tiedote