Innovation Broker -pilotoinnissa mukana Hekan kehityshanke asuinrakennusten energiankulutuksen vähentämiseksi

innovation broker kira

KEINOn Innovation Broker –palveluiden pilotointi* on käynnistynyt kiinteistöt- ja rakentaminen (KIRA) toimialla, jossa pilotointiin valikoitui mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) HELENA-kehityshankkeen hankintojen valmistelu.

Hekan HELENA-hankkeen tavoitteena on vähentää Hekan 170 peruskorjattavan asuinrakennuksen energiankulutusta noin 40 prosenttia, mikä edistää Hekan tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, Helsingin kaupungin tavoitteen mukaisesti. Kustannus- ja energiatehokkaimman ratkaisun saavuttamiseksi hankkeessa sovelletaan monitavoiteoptimointia, joka mahdollistaa lukuisten vaihtoehtoisten energiatehokkuustoimenpiteiden yhdistelmien nopean vertailun ja analysoinnin siinä, missä tavanomaisilla menetelmillä parhaan toimenpideyhdistelmän löytäminen on usein työlästä. Esimerkkikohteista saatavien oppien avulla hankkeen tavoitteena on lisäksi löytää ohjenuoria tulevaisuuden peruskorjaushankkeiden energiasuunnittelua varten.

–Rakennuksissa käytetään lähes 40% kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja rakennusten energiaremontit ovatkin tärkeässä osassa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena on saada selville, miten rajalliset resurssit kannattaa kohdistaa energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian investointien kokonaistaloudellisen kannattavuuden maksimoimiseksi. Hankkeessa kerättyä tietoa voivat hyödyntää myös muut julkiset ja yksityiset toimijat, summaa Hekan projektipäällikkö Jenni Venäläinen.

Hankkeen yhteydessä pilotoitavat Innovation Broker –palvelut kohdistuvat innovatiivisten hankintojen suunnitteluvaiheeseen. Palvelut tukevat innovatiivisen hankintaprosessin valmistelua ja markkinavuoropuheluun valmistautumista. Tämän lisäksi tuetaan kansainvälisten ratkaisujen ja niihin liittyvien erityispiirteiden tunnistamista sekä yritysyhteistyön muodostumista kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden välille.

–On mahtavaa päästä pilotoinnin kautta edistämään Hekan kunnianhimoisten ja tärkeiden tavoitteiden toteutumista. Innovation Broker palveluilla pystymme tarjoamaan Hekalle tukeamme sellaisten hankintaprosessien kehittämiseen, joilla kehityshankkeelle asetettuihin tavoitteisiin on mahdollista päästä. Tavoitteisiin pääseminen tulee vaatimaan markkinoilta uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joten on tärkeää, että onnistumme luomaan edellytykset innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämiselle jo hankintojen valmisteluvaiheessa, kuvaa Boost Brothersin asiantuntija Samu Heikkilä.

Heka etsii innovatiivisia ratkaisuja parhaillaan käynnissä olevan innovaatio-ohjelman kautta, johon haku on auki 5. joulukuuta asti. Haku on avoin kansallisille ja kansainvälisille innovatiivisille kestävän rakentamisen vähähiilisille ratkaisulle, jotka parantavat erityisesti asuinkerrostalojen energiatehokkuutta.

Innovaatio-ohjelman hausta voit lukea lisää tästä

*KIRA puolella Broker–palveluiden pilotointitiimiin kilpailutettiin Boost Brothers Oy ja kehityskumppanina pilotoinnissa toimii KIRAHub.

tags