Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta vähähiilisen rakennetun ympäristön innovaatiohankkeisiin

Kaupunkimaisema.

Kunnat ja julkiset toimijat voivat hakea vähähiilisen rakennetun ympäristön RRF-rahoitusta (RRF, Recovery and Resilience Facility), joka on osa EU:n elpymisvälinettä. Kyseisellä rahoituksella edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Rahoitushaku koskee rakennettua ympäristöä ja rakentamista, sisältäen muun muassa rakennustuotteiden suunnittelun, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpidon sekä liitokset infraan ja energiatehokkuuteen. Rahoituksen tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa sekä toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta.

EU:n Suomelle myöntämää rahoitusta haetaan Business Finlandilta. Kunnat ja julkiset toimijat hakevat rahoitusta innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksen kautta.

”Vähähiiliset rakentamisen hankinnat ovat oivallinen keino viedä kuntien ilmastotavoitteita käytäntöön. Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus kohdistuu nimenomaan hankintojen suunnittelu-, valmistelu- ja kehitysvaiheisiin, joissa vähähiilisyyttä tukevia kriteereitä määritellään”, toteaa innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksesta vastaava asiantuntija Riikka Munne Business Finlandista.

Rahoitukselle järjestetään kaksi hakukierrosta vuosina 2021 ja 2022. Ensimmäisen kierroksen hakemukset tulee jättää viimeistään 15.10.2021, toisen hakukierroksen hakemukset viimeistään 31.3.2022.

Lue lisää hausta Business Finlandin nettisivuilta

tags