Alustava markkinaselvitys kuljetusten välityksestä on julkaistu

bussi

KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan puitteissa on kevään aikana kerännyt tietoa henkilökuljetusten välitystä ja yhdistelyä tarjoavista toimijoista ja palvelumalleista. Kerätyn tiedon pohjalta on valmistunut alustava markkinaselvitys kuljetusten välityksestä.

Alustavaan markkinaselvitykseen kerätty tieto perustuu julkisiin lähteisiin, toteutuneisiin hankintoihin sekä alan toimijoiden haastatteluihin. Tietoa voidaan käyttää esimerkiksi hankintojen suunnittelun tukena, kun mietitään, onko suunniteltuun malliin potentiaalisia toteuttajia.

Alustavaan markkinaselvitykseen kootut toimijat on jaettu neljään pääluokkaan:

  • Tilauspalvelukeskustoimijat
  • KELA–palveluntarjoajat
  • Contact Center –palveluntarjoajat
  • sovellus- ja järjestelmätoimijat

Kartoituksesta löytyvä tieto ei ole kaikenkattavaa, sillä toimiala muuttuu jatkuvasti. Tyypillistä on, että yksittäisiä hankintoja varten muodostetaan yhteenliittymiä ja uudetkin yritykset saattavat kokeilla toimialaa tarjouksen jättämisen verran. Keskeinen huomio onkin, että sekä ratkaisuja että toimintatapoja räätälöidään vastaamaan kulloistakin tarjouspyyntöä, kunhan toiminnan edellytykset muuten ovat selkeät.

Yhdistellyt kuljetukset -markkinaselvitys 16.6.2020 (excel)

Alustava markkinaselvitys on toteutettu KEINOn  Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset -kehittäjäryhmän toiminnan puitteissa. Jos toivot kartoitukseen täydennettävän tietoja, ota yhteyttä Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset -kehittäjäryhmän vetäjään, Taneli Varikseen.

Alustat, API:t ja yhdistellyt kuljetukset -kehittäjäryhmän sivu

 

tags