Varhaiskasvatuksen haitattomien kemikaalien Green dealin markkinavuoropuhelu: kalusteiden (ml. patjat) kriteeriehdotus

kuva leikkivistä lapsista

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Microsoft Teams
Tapahtuman järjestäjä
KEINO-osaamiskeskus

Tervetuloa 17.5. klo 9.00– 12.00 pidettävään varhaiskasvatuksen haitattomien kemikaalien Green dealin markkinavuoropuheluun koskien kalusteiden (ml. patjat) kriteeriehdotusta. Toivomme tilaisuuteen mukaan toimijoita, jotka tarjoavat tai haluavat tulevaisuudessa tarjota kalusteita julkisille hankkijoille erityisesti varhaiskasvatukseen. Green Dealin tavoitteena on vähentää tarpeettomia kemikaaleja ja nopeuttaa vaarallisiksi tunnistettujen kemikaalien vähentämistä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöstä.

Lisätietoja Green dealista löytyy KEINO-osaamiskeskuksen sivuilta.

Tutustu ilmoitukseen Hilmassa.

Tilaisuuden agenda:

  • Esittäytymiskierros
  • Esittely: Haitattomat kemikaalit varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä Green Deal
  • Kalusteita koskevan kriteeriehdotuksen esittely
  • Kommentointikierros
  • Yhteenveto ja seuraavat askeleet

 

Hankintojen edelläkävijäyhteistyö (Green Deal-sopimus)