Päästöttömät työmaat -yhteinen markkinavuoropuhelu ympäristövaatimuksista

""

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams
Tapahtuman järjestäjä
KEINO

Ympäristöministeriön ja julkisten hankkijoiden yhteisen päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen mukaiset ensimmäiset ympäristövaatimukset ovat tulleet käyttöön 2021. Työmaiden ja kuljetuksien päästövähennyksiin tähtäävät vaatimukset kuitenkin kehittyvät ja tiukentuvat edelleen tulevaisuudessa ja kriteerityö jatkuu koko toimialaa kuunnellen.

Tule 5.4.2022 klo 13-15 kuulemaan ja keskustelemaan lähivuosina käyttöön tulevista työkoneiden, kuljetuskaluston ja työmaiden sähkön sekä lämmityksen vaatimuksista. Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä.

Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksessa mukana ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja HSY. Sopimusta ja yhteistä vuoropuhelua organisoi KEINO-osaamiskeskus.

Kenelle:
Vuoropuhelun osallistujiksi toivotaan yrityksiä, jotka toteuttavat tai voisivat toteuttaa mukana olevien hankintayksiköiden rakennus-, infrarakennus- ja kunnossapitourakoita pää- tai aliurakoitsijoina tai jotka toimivat esimerkiksi konevuokrausalalla.

Ilmoittaudu mukaan alla olevan linkin kautta viimeistään ma 4.4.2020.