Markkinavuoropuhelu varhaiskasvatuksen haitattomien kemikaalien Green Dealin ulkoleikkivälineet ja kalusteet -tuoteryhmän kriteeriehdotuksesta

""

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Tapahtuma
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari
Tapahtuman järjestäjä
KEINO

Kutsumme markkinavuoropuheluun yrityksiä, jotka tarjoavat tai ovat tulevaisuudessa kiinnostuneita tarjoamaan ”Ulkoleikkivälineet ja kalusteet” -tuoteryhmäkohtaisia tuotteita julkisille hankkijoille erityisesti varhaiskasvatukseen.

Green Dealin tavoitteena on vähentää tarpeettomia kemikaaleja ja nopeuttaa vaarallisiksi tunnistettujen kemikaalien vähentämistä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöstä. Lue lisää Green Dealista KEINO-osaamiskeskuksen verkkosivuilta >>

Markkinavuoropuhelussa käydään läpi Ulkoleikkivälineet ja kalusteet -kriteeriehdotus. Kriteerityöllä tavoitellaan käyttökelpoisia mallikriteerejä hankintayksiköiden sovellettavaksi. Käyttökelpoisuus varmistetaan huolellisella nykytilanteen kartoituksella, muiden mahdollisten ao. kriteeristöjen läpikäymisellä (mm. Joutsenmerkki, EU GPP ja Ruotsin hankintaviranomaisen kriteerit).
 

Tilaisuuden agenda:

  • Esittäytymiskierros
  • Esittely: Haitattomat kemikaalit varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä Green Deal
  • Ulkoleikkivälineet ja kalusteet -kriteeriehdotuksen esittely
  • Kommentointikierros
  • Yhteenveto ja seuraavat askeleet

Yhteiseen markkinavuoropuhelutilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 10.2. kello 16.00 mennessä.

Ilmoittaudu mukaan markkinavuoropuhelutilaisuuteen

 

Tags
""

Etunimi
Jenni
Sukunimi
Rovio
Asiantuntija, kestävät ja innovatiiviset hankinnat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
040 7259 019
Sähköposti
Hankintojen strateginen johtaminen
Hankintojen kehittäjä-/tilaajaryhmät
Hankintaosaamisen kehittäminen
Hankintatoimen kansainvälisyys
Hankintojen edelläkävijäyhteistyö (Green Deal -sopimus)