Hankinnat ja ilmastobudjetointi työkaluina kuntien kestävyyden johtamisessa

Kestävän kehityksen keskustelutilaisuudet

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumakaupunki
Teams-webinaari

Kuntaliitto yhteistyökumppaneiden kanssa järjestää kestävän kehityksen Teams-tilaisuuksia keväällä 2021.

Tilaisuudet ovat kuntapäättäjille ja viranhaltijoille suunnattuja avoimia tilaisuuksia, joissa kuntaedustajat, tutkijat, yhteistyökumppanit ja Kuntaliiton asiantuntijat keskustelevat kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista. Keskustelutilaisuuksissa pääset kuulemaan muiden kuntien käytänteistä ja toimenpiteistä, saat herätteitä tutkijoilta ja sparrausta asiantuntijoilta.

Kestävän kehityksen keskustelutilaisuuksissa saat lisätietoja, mitä kestävä kehitys tarkoittaa kuntien toiminnassa, miten kunnat edistävät YK:n Agenda2030 tavoitteita sekä mitä kestävä kehitys tarkoittaa kuntajohtamiselle. Yhteinen tavoitteemme on luoda edellytyksiä tulevaisuuden kestävälle kunnalle, joka ottaa tasavertaisesti huomioon ihmisen, ympäristön ja talouden kaikessa kunnan suunnittelussa, budjetoinnissa, päätöksenteossa ja toiminnassa.

Maaliskuun ensimmäisillä kekekekkereillä pöytään on katettu uunituoretta asiaa julkisten hankintojen johtamisesta ja ilmastobudjetoinnista. Tule keskustelemaan siitä, miten hankintojen ja ilmastobudjetoinnin avulla sinun kunnassa voidaan edistää kestävää kehitystä.

Ohjelma:

  • Sini Sallinen, kehityspäällikkö, Kuntaliitto: Tervetuloa
  • Sari Rautio, kaupunginhallituksen pj, Hämeenlinna: Hankintojen johtaminen kestävän kehityksen työkaluna
  • Matti Pihlajamaa, erikoistutkija, VTT: julkinen talous ja vaikuttavuus
  • Eija Vinnari, professori, Tampereen yliopisto: Kohti ilmastobudjetointia
  • Emmi Nieminen, suunnittelija (ympäristötalous), Tampereen kaupunki: Ilmastobudjetointi - case Tampere
  • Katriina Alhola, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE: Julkisilla hankinnoilla hiilineutraaliuteen
  • Kati Tervo, hankinta-asiantuntija, Kemi: Kestävät julkiset hankinnat - case Kemi

Lue lisää Kuntaliiton kestävä kehitys -sivulta