WWW:stä VVV:hen - vertaisoppimisessa ja verkottumisessa on voimaa!

Kuvituskuva verkostosta

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus. Keinon virallinen nimi on saanut palon kritiikkiä osakseen. Nimi on ”pitkä kuin yöjuna” eikä moni ymmärrä, mitä lisäarvoa verkostomaisuuden mainitseminen siihen tuo. Minusta siinä kuitenkin piilee KEINOn toiminnan ydin.

Nykyisessä tehtävässäni KEINO-osaamiskeskuksen muutosagenttina olen päässyt vaihtamaan ajatuksia ja ideoita todella monipuolisten osaajien ja asiantuntijoiden joukkoon. Jatkuva yhteydenpitomme ja yhteistyömme on muodostanut monisyisen ekosysteemin, verkoston, jossa vuorovaikutus on vakiintunutta mutta sen muodot elävät ja hakevat paikkaansa koko ajan. Verkostossamme on osaajia sekä erilaisilta toimi- että maantieteellisiltä alueilta. Erilaisuuden esille tuominen ja hyödyntäminen on osoittautunut sekä KEINO-osaamiskeskuksen sisällä että kaikkien neuvottavien organisaatioiden ja henkilöiden kohdalla erittäin merkittäväksi ja lisäarvoa tuovaksi asiaksi.

Pelkästään KEINO-muutosagenttien, joita on jo neljätoista osaajaa viidellätoista eri maakunnallisella alueella, keskinäinen viestintä on aktiivista ja päivittäistä: Teams -verkkokokoukset ja Whatsapp -viestit sinkoilevat kiitettävällä tahdilla. Näin tieto esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan maakunnan onnistuneesta innovatiivisesta hankintamallista saavutti saman tien kauttani Satakunnan hankintoja suunnittelevat hankinta-ammattilaiset. Erilaisten neuvonta- ja ongelmatilanteiden jakaminen on auttanut ainakin itseäni, sekä uskoakseni kaikkia muitakin muutosagentteja, hankintojen muutosagentuurin haastavissa tehtävissä.

KEINOn yksi perustehtävistä tässä VERKOSTOMAISESSA toiminnassaan onkin pyrkiä saamaan aikaiseksi myös toimivia vertaisoppimisen malleja ja tapoja. Kyseisten mallien ja tapojen ei todellakaan käytännön tasolla tarvitse olla mitään huippuunsa hiottuja prosesseja tai toimintatapoja. Mahdollisimman helppojen viestintäkanavien ja -tapojen käyttämisen kokeilut sekä oma henkilökohtainen panos ja avoin sekä vastaanottava osallistuminen riittävät.  Keinoina tällaiselle vertaisoppimiselle hankinta-ammattilaisten välillä ovat mm. keinolaisten koordinoimat hankintojen kehittäjäryhmät, joihin osallistumalla pääsee tuomaan esille itseä askarruttavia haasteita sekä YHDESSÄ muiden osaajien kanssa kehittämään näille haasteille käytännön ratkaisuja. Lisäksi hankintakeino.fi sivuille kerätään koko ajan esimerkkejä kestävistä ja innovatiivisista hankintatoteutuksista, joita saa, ja pitää, soveltaa omassa arjessa onnistuneiden hankintakokonaisuuksien varmistamiseksi.

Haluankin esittää puolustuspuheeni KEINO-osaamiskeskuksen virallisen, ja erittäin selkeä, nimen puolesta.  Etenkin verkostomaisuus on osaamiskeskuksemme toiminnan ydin. Se ei koske pelkästään KEINOon osallistuvien organisaatioiden tai alueellisten muutosagenttien keskinäistä verkottumista, vaan kaikkien julkisten hankintojen parissa, arjen tasolla tekevien mahdollisuutta olla mukana laajemmassa verkostossa. Keinoja on monia: osallistumalla hankintojen kehittäjäryhmiin, KEINOn järjestämiin tilaisuuksiin, tuomalla esiin ylpeästi omaa osaamista hankintaesimerkkien kautta ja haastamalla vaikka paikallista muutosagenttia järjestämään alueelle sopivia kokoontumia.

Olemme kaikki enemmän tai vähemmän omaksuneet world wide webin eli www:n mahdollisuudet. Muistetaan myös, että vvv:ssä eli vertaisoppimisessa ja verkottumisessa on voimaa! Sen ainakin olen muutosagenttina oppinut, että verkostoista löytyy positiivista voimaa, (hankinta)keinoja ja mikä parasta; uusia ystäviä.

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.