Kestävyys- ja vastuullisuustyö suomalaisissa yliopistoissa - hankinnat ovat yksi keino saavuttaa tavoitteita

Tampereen yliopisto
Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto/Tampere University

Yliopistot ovat verrattain pieni toimija Suomen julkisten hankintojen kentällä arviolta 500 milj. €:n vuotuisella osuudellaan. Ydintoimintojensa tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ohella yliopistot ovat käynnistäneet laajamittaisemman, omaan toimintaansa liittyvän vastuullisuustyön vuonna 2020.

Suomessa toimii 13 yliopistoa sekä Maanpuolustuskorkeakoulu, joissa tuotetaan korkealaatuista tutkimukseen perustuvaa opetusta. Yliopistot ovat avainasemassa suomalaisen yhteiskunnan kestävän kehityksen edistämisessä ja globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Yliopistot ovat asettaneet myös omalle toiminnalleen vastuullisuustavoitteita, joiden toteuttamisen tueksi laadittiin 12 kestävän kehityksen teesiä käytännönläheisin toimintaehdotuksin. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin johtamana kootut teesit on julkaistu marraskuussa 2020. Yliopistojen toteuttamat hankinnat on huomioitu osana kokonaisuutta. Erityisesti hankintastrategioiden sisällyttäminen osaksi yliopiston strategiakokonaisuutta sekä hankintaosaamisen vahvistaminen ja yhteistyön lisääminen on nostettu kehittämistoimien keskiöön.

Hankinnat ovat yksi työkalu strategian mukaisten vastuullisten valintojen toteuttamisessa ja yliopistojen hankinnoissa voidaan vaihtelevasti huomioida vastuullisuuden kriteerejä. Yliopistojen hankinnat koostuvat erityisesti tutkimuksen ja opetuksen tarpeista, jolloin hankinnan kohteet voivat vaihdella tavanomaisista hankinnoista uniikkeihin tavara- tai palveluhankintoihin. Kaiken kaikkiaan yliopistojen toimittajakenttä rakentuu laaja-alaisesti kotimaisista ja kansainvälisistä toimijoista, useilla ei toimialoilla. Yliopistot pystyvät hyödyntämään Hanselin vastuullisuusohjelman puitteissa laadittuja puitejärjestelyjä useissa tavanomaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa. Uniikkien tavara- ja palveluhankintojen osalta vastuullisuuskriteerien huomiointi on tapauskohtaista.

Vastuullisten hankintojen toteuttaminen vaatii yhteistyötä yli yliopistorajojen, muiden julkisten toimijoiden sekä markkinoiden kesken. Tiedonjako ja uudenlaiset avaukset vaativat rohkeutta, mutta myös resursointia ja osaamista. Siksi myös yliopistoissa hankintaosaamisen vahvistaminen on keskeinen tavoite.

Miten tästä eteenpäin? Yliopistojen vastuullisuustyön odotetaan ottavan harppauksia tulevien vuosien aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen alaisina toimijoina vastuullisuustavoitteet voivat olla osin yhteisiä, osin yliopistokohtaisia. Yhtä kaikki, kokonaisuuksien ja toiminnan uudelleenasettamisen paineet ovat olemassa. Paitsi hankinnoilla, myös toiminnallisilla ratkaisuilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan. Uudenlaiset yhteistyön muodot, vastuullisuus- ja kustannusarvioiden sekä elinkaariajattelun lisääminen tukevat yliopistoja vastuullisten hankintojen toteuttamisessa.

Kirjoittaja
Jenni Lehtola

Hankintapäällikkö, Tampereen yliopisto

teija hurmerinta

Hankintapäällikkö, talouspalvelut, Turun yliopisto

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.