KEINO-akatemia strategisten tavoitteiden saavuttamisen moottorina

Hankintojen toimeenpanosuunnitelma: vertailu vastaajajoukoittain
KUVA: Pylväsdiagrammissa vertaillaan kaikkien vastaajien ja KEINO-akatemian käyneiden eroa hankintojen toimeenpanosuunnitelman laatimisesta. Tarkastele kuvaa isompana: https://bit.ly/3t3kWYn

Olen viime aikoina palannut ajatuksissani erääseen keväiseen bussimatkaan Haarlemista Amsterdamin lentokentälle. Syynä ei ole tällä kertaa kotoilun ja etäilyn aiheuttama kaukokaipuu, vaan se, että tuon bussimatkan aikana syntyi ensimmäinen ajatusaihio hankintojen strategisen johtamisen kehittämisohjelmasta. Tästä aihiosta muotoutui myöhemmin KEINO-akatemia. 

KEINO-akatemia eli viralliselta nimeltään hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma, otti ensiaskeleensa marraskuussa 2019 ja maaliskuussa 2021 saimme päätökseen toisen akatemiakierroksen.

Akatemian kehitystyön fokuksessa on ollut organisaatioiden strateginen johtaminen ja hankintatoimi. Työskentely on rakentunut molemmilla kerroilla viiteen noin kahden työpäivän mittaiseen jaksoon, joilla mukana ovat olleet niin organisaation hankintatoimen ammattilaiset kuin johtohenkilötkin. Tällä yhteistyöllä on saatu suunta ja toimivalta organisaatioiden kehittämiselle. Lisäksi akatemiasta syntyvän vertaisverkoston avulla osallistujat ovat voineet peilata omia kokemuksia ja ajatuksia muiden organisaatioiden vastaaviin tilanteisiin. Toisella kierroksella ovat olleet tiiviimmin mukana myös KEINO-alumnit ja -muutosagentit.

Akatemiassa on käyty läpi koko hankintojen strategisen johtamisen vaikutuskaari strategisista linjauksista toiminnallistamiseen ja siitä eteenpäin vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Akatemian osana suoritettu hankintojen ja hankintatoimen analyysi luo pohjan tiedolla johtamiseen. Kun nämä perustukset ovat kunnossa, on niiden päälle helppo rakentaa jatkossa erilaisia hankintojen strategisia vaikuttavuustavoitteita.

Näillä kahdella kierroksella akatemian on käynyt läpi n. 50 hankintayksikköä. Koko Suomen n. 2800 hankintayksikön kentässä se on vielä hyvin pieni määrä. Kuitenkin olen iloinen sen vaikuttavuudesta.

Tällä viikolla julkaisimme hankintojen strategisen johtamisen kyselyn tulokset. Kyselyssä kartoitimme KEINOssa toista kertaa hankintojen strategisen johtamisen tilannetta Suomessa. Edellinen kartoitus oli KEINOn alkutaipaleelta vuodelta 2018. Vaikka yleisesti tila oli jo tuolloin melko hyvä, havaitsimme, että Suomessa on paljon tehtävää esimerkiksi siinä, miten hyvin laaditut hankintoja koskevat strategiset linjaukset muuttuvat toiminnaksi ja toimintasuunnitelmiksi organisaatioissa. Tähän olemmekin viime vuosina KEINOssa pyrkineet tuomaan apua ja työkaluja, yhtenä näistä esimerkiksi hankintojen tulevaisuuspolku -metodi. Lisäksi toiminnallistamiseen on panostettu myös KEINO-akatemiassa eri tavoin. Nyt vuonna 2021 toiminnallistamiseen saadut tulokset yleisellä tasolla olivat nousseet merkittävästi, jopa 15%, verrattuna vuoteen 2018.

Mutta palataanpa KEINO-akatemiaan. Teimme KEINOssa myös harjoituksen, jossa vertasimme yleisiä strategisen johtamisen kyselytuloksia niiden organisaatioiden vastauksiin, jotka ovat olleet mukana KEINO-akatemiassa. Tuloksissa oli merkittävä ero monelta osin verrattuna yleiseen tasoon: esimerkiksi hankintoja koskevia strategisia linjauksia oli laatinut 81% vastanneista, yleisen tason ollessa 61%. Linjausten toiminnallistamiseen oli laadittu suunnitelma jopa 73%:ssa akatemiaan osallistuneissa organisaatioissa yleisen tason ollessa 48%. 

Innovaatioiden huomioiminen
KUVA: Pylväsdiagrammissa vertaillaan kaikkien vastaajien ja KEINO-akatemian käyneiden eroa innovaatioiden huomioimisesta strategisissa linjauksissa. Tarkastele kuvaa isompana.

Lisäksi oli havaittavissa, että KEINO-akatemian käyneiden organisaatioiden hankintalinjauksissa oli huomioitu sekä kestävyyden eri lajit että innovatiivisuus huomattavasti useammin kuin kaikissa organisaatioissa yleensä (esimerkiksi innovatiivisuus 66% vs. 48%). Näiden vertailujen perusteella voidaankin todeta, että KEINO-akatemiasta on muodostunut hankintojen strategisten tavoitteiden asettamisen ja toimeenpanon edistämisen moottori. 

Mutta miksi olen pohtinut viime aikoina sitä keväistä bussimatkaa? No siksi, että on ollut pysäyttävää huomata, kuinka niinkin lyhyellä hetkellä kuin bussimatkalla, voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Seuraavan kerran kun olet itse tällaisella lyhyellä matkalla, haastan sinut miettimään, mitä voisit tehdä vaikkapa oman organisaatiosi hankintojen vaikuttavuuden kehittämiseksi. Keinoja on. 

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.