Julkisorganisaatioiden digitalisoituminen vaatii hankkijalta myös ymmärrystä avoimen lähdekoodin mahdollisuuksista

koodia tietokoneen näytöllä

Suljettujen ohjelmistoratkaisujen myynti hankinnan näkökulmasta toimii usein paremmin kuin avointen. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot eivät ehkä tunnu yhtä selkeitä kuin suljetut ratkaisut. Todellisuus voi kuitenkin olla toinen.  

Avoimeen lähdekoodiin perustuvat ohjelmistohankinnat kuntasektorilla ovat yleistyneet ja kiinnostus niitä kohtaan on kasvanut. Avoin lähdekoodi eli vapaa ohjelmisto viittaa siihen, että koodi on kaikkien avoimesti käytettävistä ilman rojalteja tai muita kustannuksia. Perehtymällä aiheeseen tarkemmin huomataan usein, että taustalla on paljon enemmän kuin vain tuote.  

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen mahdollistaa muun muassa yhteistyön ja kehityksen ilman raskaita lisenssisopimuksia. Sen avulla voidaan välttää toimittajaloukkuja ja saada olemassa olevat lopputuotteet hyötykäyttöön myös muualle.  

Muun muassa näistä syistä jotkut kunnat ovatkin ottaneet, tai ovat ottamassa avoimen koodin osaksi kilpailutuksen valintakriteereitä. Sama käytäntö on käytössä myös joidenkin valtioiden tasolla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, ja Saksassa CDU:n kampanja "Public Money, Public Code!" on saanut merkittävää huomiota Euroopassa. 

Avoin koodin ja julkinen hallinto – mahdollisuudet ja haasteet  

Kuntasektorilla on merkittävä voimavara käytettävissään. Avointen lopputuotteiden jakaminen muiden hyödynnettäväksi on paljon helpompaa kuin yksityisellä sektorilla, koska kilpailuasetelmaa kuntien välillä ei oikeasti ole – lukuun ottamatta kilpailua asukkaista, joka toivottavasti ei estä yhteiskehitystä. Veronmaksajakin kiittää, jos yhden kerran tehty ”pyörä” pyörii niin etelän asfaltilla kuin pohjoisen pyryssä.  

Yhteiskehitys vaatii kuitenkin erilaista lähestymistä aiheeseen ja usein voi olla houkutus hankkia “helppo” valmis paketti tiettyyn hintaan tutulta toimittajalta. Kuntien budjetointikäytännöt ohjaavat myös usein valmiiden pakettien hankkimiseen. Valitettavan usein nopea eteneminen katsotaan tärkeämmäksi, kuin se miten pitkälle voitaisiin päästä. 

Avoin tai suljettu koodi ei tee tuotteesta hyvää tai huonoa. Yhteistyön, yhteentoimivuuden, oppimisen ja avoimuuden näkökulmasta avoin koodi on kuitenkin erittäin hyvä ja perusteltu vaihtoehto. Koska digitalisaatio edellyttää toimintamallien ja kulttuurin muutosta, voi avoimen koodin hyödyntäminen ja jakaminen oikeasti tukea organisaation kehitystä ja oppimista.  

On tärkeätä, että avoimen koodin ymmärrys kasvaa myös valtavirran ja päättävien tahojen keskuudessa. Se kun ei ole “IT-juttu” tai yksittäinen päätös, vaan ratkaisu parempien toimintamallien ja kehityksen tueksi toimialasta riippumatta. 

tags
Kirjoittaja
Mikko Malmgrenin kasvokuva

Projektipäällikkö, Kuntaliitto ja Tietoyhteiskunta

Lue lisää Mikosta Kuntaliiton sivuilta täältä

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.