Innovation Broker tuo yhteen edelläkävijähankkijat ja innovatiiviset yritykset

"

Innovation Broker tarjoaa palveluita, joiden avulla edistetään hankintayksiköiden ja yritysten välistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia tunnistaa ja kehittää yhdessä innovatiivisia ratkaisuja. KEINOn Broker-palvelun pilotointivaiheessa testataan tulevaisuudessa mahdollisesti tarjottavia palveluita, jotka keskittyvät innovatiivisten edelläkävijähankintojen suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen.

Innovation Broker-toimintamallin ja idean taustalla on komission COSME-ohjelmasta rahoitettu The Innovation Procurement Brokers-projekti. Projektissa innovaatioiden julkisia hankkijoita ja erityisesti pk-yrityksiä tuotiin yhteen sekä kansallisella että Euroopan tasolla ja mukana oli hankintoja Itävallasta, Tanskasta, Saksasta, Irlannista sekä Espanjasta. Myös KEINOn Suomessa pilotoima Innovation Broker-mallin tavoitteena on tarjota uudenlainen yhteistyöalusta julkiselle sektorille ja yrityksille innovaatioiden tueksi.

Kenelle Innovation Broker on tarkoitettu? Mitä palveluja Broker tarjoaa?

Onko organisaatiosi tavoitteena uudistaa palveluita innovatiivisten julkisten hankintojen keinoin? Etsittekö kumppania kehittämään tarpeisiinne vastaavaa edelläkävijäratkaisua, jota ei vielä löydy markkinoilta? Haluaisiko yrityksenne päästä mukaan innovatiivisiin julkisiin hankintoihin ja tunnistaa hankintayksiköiden tarpeita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa? Innovation Broker tarjoaa tukea erityisesti innovatiivisen hankinnan valmisteluvaiheeseen. Tuen avulla pyritään varmistamaan hankinnan menestyksekäs elinkaari sekä onnistunut yhteistyö yritysten ja hankintayksiköiden välillä.

Brokerin avulla voidaan esimerkiksi testata uusia tapoja toteuttaa markkinavuoropuheluita ja saavuttaa siten osuvampia ja innovoinnin mahdollistavia tarjouspyyntöjä. Matchmaking-palvelu tukee yhteistyökumppanien löytämisessä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Brokerin palvelut auttavat innovatiivisen hankinnan riskien ja sudenkuoppien arvioinnissa, jotta hankintayksikkö voi jatkaa hankinnan tekemistä selkeällä riskienkartoitussuunnitelmalla. Muutaman vuoden KEINOn palveluvalikoimassa ollut digisparraus on tarkoitus yhdistää osaksi Broker-palveluita, eli Broker tarjoaa sparrausta innovatiivisien digihankintojen valmisteluvaiheeseen. Lisäksi Brokerin tavoitteena on vauhdittaa suomalaisten osallistumista EU-rahoitushakuihin.

Pilotoinnista oppeja jatkoon

Brokerin toimintamallia ja mahdollisia palveluita pilotoidaan syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana yhteensä neljän eri hankinnan kanssa. Pilotoinnissa ovat mukana Tays Kehitysyhtiö Oy:n ja Tuomi Logistiikka Oy:n lääkkeiden hankintoihin ja gastroenterologian tarvikehankintoihin liittyvät hankinnat, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asuinrakennusten enegiakulutuksen vähentämiseen liittyvä hanke sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen Koskelan varikkohanke.

Innovatiivisen hankinnan valmisteluun tarjottu ulkopuolinen asiantuntija-apu on otettu innolla vastaan ja ulkopuolisen tahon kanssa yhdessä ideointi on tuonut uutta tuulta ideoinnin purjeisiin. Olemmekin erittäin tyytyväisiä käynnistyneisiin pilotointeihin.

Tässä vaiheessa pilotointia olemme huomanneet, että asiakkaat tarvitsevat erityisesti tukea innovatiivisen hankinnan mahdollistavien prosessien ja toimintamallien kanssa. Vaikka Brokerin palvelut kohdistuvatkin pääosin yksittäisiin hankintoihin, asiakkaiksi toivotaan myös jatkossa edelläkävijähankintayksiköitä, joiden tavoitteena on kehittää toimintaansa laajemmin kuin yhden hankinnan osalta.

Tulevaisuudessa Innovation Brokerin on tarkoitus hitsautua osaksi KEINOn tarjoamaa palvelupolkua hankintayksiköille. Tavoitteemme on tarjota palveluita myös yrityksille pilotointivaiheen keskittyessä hankintayksiköille suunnattaviin palveluihin. Kehitystyö jatkuu pilottivaiheen jälkeen ja agendalla on muun muassa yritysten innovaatiodatan ja hankintayksiköiden hankintadatan kokoaminen yhteen.

Broker-palvelusta ja pilotoinneista voit lukea lisää täältä.

Blogin kirjoittajina toimivat KEINO-konsortioon kuuluvat Business Finlandin asiantuntijat, jotka koordinoivat Innovation Broker -palvelua.

tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.